Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Огромен интерес към дуалните паралелки в пловдивските училища

Огромен интерес към дуалните паралелки в пловдивските училища

Огромен интерес към дуалните паралелки в пловдивските училища

Огромен интерес отбеляз­ват екс­перти към дуал­ните паралелки в професионал­ните гим­назии в Плов­див и областта. Седем от тях бяха запъл­нени още на първо класиране. От Инс­пек­тората по образованието отбеляз­ват нарас­т­ващата през пос­лед­ните години положител­ната тен­ден­ция благодарение на биз­неса, който все по-осезаемо изпитва глад за кадри. Заради големия интерес към професионал­ното образование тази година гим­назиите в Плов­див и областта са заявили 18 дуални паралелки.

Дуал­ната сис­тема на обучение добива все по-голяма популяр­ност сред учениците и сред родителите. В началото родителите се притес­няваха и самите ученици се притес­няваха какво точно пред­с­тав­лява дуал­ната сис­тема на обучение и сега след като години в плов­див­ска област има такава сис­тема виж­дат, че тя има своите предим­с­тва, обясни Ран­гел Рай­чев, старши екс­перт по организация на сред­ното образование — РУО-Пловдив. Интерес от биз­неса в региона има към тех­ничес­ките специал­ности, които се броят на пръсти. Все по-осезаема липса на кадри има в областта на топ­лин­ната тех­ника. Поради това от новата учебна година Професионал­ната гим­назия по хранителни тех­нологии и тех­ника ще въведе дуално обучение по специал­ността „Топ­лотех­ника“. Паралел­ката вече е запъл­нена на първо класиране. Инж. Люд­мила Ган­чева, дирек­тор на ПГ по хранителни тех­нологии и тех­ника, комен­тира, че учениците ще изучават освен теоретични знания и чисто прак­тически, свър­зани с изг­раж­дане и мон­таж на сис­темите в тази област. Като при дуал­ната сис­тема на обучение изцяло ще бъде и учеб­ната и произ­вод­с­т­вената прак­тика в реална работна среда. По време на обучението учениците ще прак­тикуват в 20 фирми в региона.

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие