Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Не се търси икономия в предлаганата от МЗ ревизия на ваксините

Не се търси икономия в предлаганата от МЗ ревизия на ваксините

Не се търси икономия в предлаганата от МЗ ревизия на ваксините

Изс­лед­ванията показ­ват, че третата вак­сина срещу пнев­мококи се оказва излишна, комен­тира пред „Нова телевизия” вчера док­тор Ангел Кун­чев, главен здравен инс­пек­тор. Други заболявания пък стават типични за юношес­ката въз­раст, не за дет­с­ката. Затова се налагало прераз­г­леж­дане на имунизацион­ния си кален­дар, обясни той.

Идеята за новия имунизационен кален­дар идва след обсъж­дане със здрав­ните екс­перти. За десет години у нас е намаляла заболеваемостта от тубер­кулоза. Ефек­тът от такъв тип промени е дъл­гос­рочен, увери Кун­чев. Приемите трябва да са тол­кова, кол­кото са нужни, смята той. Не трябва неп­рекъс­нато да се увеличава приемът на вак­сини. В промените няма тър­сен икономически ефект. Вак­сината срещу варицела ще влезе в препоръчител­ния кален­дар. Една фирма вече е започ­нала процедура по регис­т­рация на тази вак­сина, съобщи още д-р Кун­чев. Доц. Любомир Киров, пред­с­тавител на общоп­рак­тикуващите лекари, обясни, че допъл­нител­ният прием на вак­сина срещу кок­люш е позитивен. Той иска да остане пробата манту, която се пред­вижда да отпадне от кален­дара, защото тя е ориен­тир за лекарите. Медиците смятат, че спадът на заболеваемостта от някои болести е заради мер­ките, които се вземат. Общоп­рак­тикуващите лекари обаче не са учас­т­вали в обсъж­данията, оплака се доц. Киров.

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие