Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Шефът на НЗОК: 4 000 000 000 лева са доплащанията в болниците

Шефът на НЗОК: 4 000 000 000 лева са доплащанията в болниците

Шефът на НЗОК: 4 000 000 000 лева са доплащанията в болниците

В час­тни бол­ници за всеки лег­лоден се зап­лаща такса – между 70 лв. и 120 лв., шапка за баня, малка паста за зъби, плас­т­масова четка за зъби - 80 лв., съобщи д-р Дечо Дечев

Плащаме 4 млрд. лв. допъл­нително за здравеопаз­ване. Това каза управителят на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) д-р Дечо Дечев в интервю за предаването „Тази сут­рин“ по бТВ, цитиран от Аген­ция „Фокус”. „В момента същес­т­вува наредба, която цели да покаже какво може да бъде допъл­нително зап­лащано и какво не“, каза Дечев. По думите му проб­лемът с наред­бата за доп­лащане е, че тя е давала въз­мож­ност за неед­ноз­начно тъл­кувание какво можеше да се доп­лаща. „В един закон не всичко може да бъде записано в детайли. В новата наред­бата ще бъде записано пределно ясно какво се пок­рива и какво не се пок­рива. Трябва да се изясни, че популис­т­ките изказ­вания на някои политици се сблъс­к­ват с реал­ността, където не всичко е без­п­латно“, заяви д-р Дечо Дечев. Той заяви, че половината от сред­с­т­вата за здравеопаз­ване са кешови плащания. „Около 50% от сред­с­т­вата, които инвес­тираме всички, са кешови плащания и около 50% се пок­риват чрез сумите, които отделяме – чрез 8% вноска за здраве“, поясни д-р Дечев. 

За първи път тази година в алгоритъма на всяка една клинична пътека ще бъде записано точно какво се пок­рива и какво не се пок­рива. Това каза управителят на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) д-р Дечо Дечев. Той каза, че на места в бол­ниците дори не се обяс­нява какво зап­лащат хората. „Има лечебни час­тни заведения, в които се зап­лаща за всеки лег­лоден. Так­сата започва от 70 лева и стига до 120 лева“, добави той. По думите му Здрав­ната каса поема тези раз­ходи, но нас­тоящата наредба дава двупосочни тъл­кувания на това какво влиза и какво не. „Новата наредба трябва да укаже какво означава VIP стаята в бол­ниците, за да няма недоразумения. До момента това го няма в наред­бата“, заяви той. Дечев заяви, че целта на новите промени, свър­зани със Здрав­ната каса, е всичко да стане ясно за пациенти и за лекари. 

В момента опас­ността е бед­ните и бол­ните да не останат като кон­тин­гент на Здрав­ната каса, а богатите и здравите да отидат в бъдещите час­тни осигурители, допълни д-р Дечо Дечев по бТВ. „Вторият основен риск е, че не се решава един от основ­ните проб­леми на сек­тора, а именно, че в него трябва да влязат допъл­нителни сред­с­тва“, каза Дечев. Той добави, че пред­лаганият нов модел намалява сред­с­т­вата, които има Здрав­ната каса до момента, тъй като поз­волява на допъл­нител­ните фон­дове да имат печалба. „Касата няма право да печели, за раз­лика от допъл­ните фон­дове“, заяви той. По думите му раз­ликата между Бъл­гар­с­ката здравна каса и тези в Европа, е че в Европа общес­т­вените фон­дове, ако правят прераз­ход, той се пок­рива от бюджета на дър­жавата. „Парамет­рите на нашата Здравна каса са след­ните: Приемаме ви един бюджет и се оправяйте вътре в него“, поясни Дечо Дечев. Той обясни и как фон­довете ще печелят. „Ако в момента Здрав­ната каса близо 98,5 лв. връща за плащания от получени 100, един час­тен фонд от 100 ще върне 55 лв.“, поясни Дечев. 

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...