Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: 700 сим карти е плащала Община Стражица при кметица от ГЕРБ

Социалист: 700 сим карти е плащала Община Стражица при кметица от ГЕРБ

Социалист: 700 сим карти е плащала Община Стражица при кметица от ГЕРБ

“Внесени са сиг­нали в прокуратурата и в КПКОНПИ за имот­ното със­тояние на Детелина Борисова“, пот­върди народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков. Преди месец на прес­кон­ферен­ция той обяви, че имот­ното със­тояние на бив­шия кмет на община Стражица се увеличава след като тя заема кмет­с­кия пост. Към сиг­налите са приложени и данни за това, както и извадки от пуб­лични регис­три

Пуб­лич­ните инс­титуции ще трябва да дадат отговор на въп­росите за произ­хода на сред­с­т­вата, с които са закупувани въп­рос­ните имоти и движима соб­с­т­веност. Наред с това се очак­ват отговори и дали има кон­ф­ликт на интереси във връзка с изпъл­нението на общес­т­вени поръчки, които фир­мата на брата на Детелина Борисова е изпъл­нявала.

Защо втора година няма движение по двата сиг­нала, подадени от новото ръковод­с­тво на община Стражица?“, пита още Явор Божан­ков. Той припомня случай за изпъл­нение на строително-монтажни работи по изг­раж­дането на под­порна стена при строежа на пътя Мирово-ж.п.гара Асеново-Асеново. Няколко дни преди мес­т­ните избори през 2015 г. е фор­сирано изпъл­нението на този обект за над 200 000 лева, а според сиг­нал на сегаш­ното общин­ско ръковод­с­тво той е изпъл­нен без изис­куемите строителни книжа. Сиг­налът е подаден на 15 фев­руари 2016 г. и до момента няма резул­тат.

Ощетена ли е общината със закупуването на СИМ карти, пита още Божан­ков. Около 700 СИМ-карти е плащала по договор общината в периода 20122015 г., по време на ман­дата на Детелина Борисова. Месеч­ните сметки за тях дос­тигат на годишна база до 80 000 лева. За срав­нение до 2011 г. общината е имала между 150 и 180 работещи СИМ-карти, които са изпол­з­вани от общин­с­ката админис­т­рация при сметки от 30 000 до 40 000 лева на година.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...