Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП издигна генерал за кандидат-кмет на Червен бряг

БСП издигна генерал за кандидат-кмет на Червен бряг

Генерал Петър Пет­ров е кан­дидатът на БСП за кмет на Община Чер­вен бряг, съоб­щиха от пар­тий­ната цен­т­рала в Плевен. 

Той е човек със силно изразена граж­дан­ска позиция и чув­с­тво за справед­ливост, каз­ват съпар­тий­ците му, издиг­нали кан­дидатурата му. 

Ген. Петър Пет­ров е завър­шил ВНВУ „Васил Лев­ски” – профил коман­ден, мотос­т­рел­кови. Във ВА „Георги Ст. Раков­ски” придобива научна степен „док­тор“ по специал­ност „Организация и управ­ление на въоръжените сили”. Защитава магис­тър­ска степен по военни науки към крал­с­кия колеж на лон­дон­с­кия универ­ситет. 

Впечат­лаваща е воен­ната кариера на Ген. Пет­ров – коман­дир на щаба на 61 –ва стрям­ска механизирана бригада в Кар­лово и на Многонационална бригада „Югоиз­точна Европа”, коман­дир на 2-ра тун­джан­ска механизирана бригада в Стара Загора, помощ­ник– начал­ник на щаба по цивилно-военното сът­руд­ничес­тво и пар­т­ньор­с­тво в коман­д­ването на съв­мес­т­ните сили на НАТО в Брун­сум (Холан­дия), главен инс­пек­тор на Минис­тер­с­т­вото на отб­раната.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...