Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: В България жертвите плащат за престъпление, извършено срещу тях

Корнелия Нинова: В България жертвите плащат за престъпление, извършено срещу тях

Корнелия Нинова: В България жертвите плащат за престъпление, извършено срещу тях

Лидерката на БСП прогнозира, че никой няма да понесе политическа отговорност за кражбата на лични данни на милиони българи от архивите на НАП

Комисията за защита на лич­ните данни наложи глоба от 5.1 млн. лева на НАП за изтек­лите данни на над 5 милиона бъл­гари. Изг­лежда с това случаят ще прик­лючи. Ярък пример за нес­п­равед­ливост. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП. „Бюджетът на НАП се фор­мира от данъците, които всички внасяме. Засег­натите бъл­гари ще платят от джоба си 5.1 млн. за това, че дан­ните им станаха пуб­лични. Жер­т­вите ще платят за прес­тъп­лението, извър­шено спрямо тях. А правител­с­т­вото просто ще прех­върли сумата от едно перо на бюджета в друго“, посочи тя. „Днес пред­седателят на КЗЛД каза, че това не било наказание, а превен­ция. Считайте — наказани няма да има, политическа отговор­ност също. Аз бих нап­равила друго: бих приложила закона за отговор­ност на дър­жавата за вреди. Ако тя причини щети на своите граж­дани, правител­с­т­вото може да заведе иск срещу виновни длъж­нос­тни лица. Да, минава се през обез­щетения, съд, доказ­ване на вина — дълъг път, но справед­лив. Когато един минис­тър на финан­сите или дирек­тор на НАП плати от джоба си за нанесени вреди на бъл­гар­с­ките граж­дани, тогава ще има и превен­ция, и справед­ливост“, каза още Нинова.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие