Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Гешев: Арестуваните от БАБХ – Бургас събирали такса „Спокойствие”

Иван Гешев: Арестуваните от БАБХ – Бургас събирали такса „Спокойствие”

Иван Гешев: Арестуваните от БАБХ – Бургас събирали такса „Спокойствие”

Дей­ността на тази група, която е арес­тувана, е в 2 основни нап­рав­ления. Едното е по прес­тъпна мат­рица — групи, които взимат пари, т. н. такса спокойс­т­вие. Това раз­кри зам.-главният прокурор Иван Гешев пред БНТ по повод вчераш­ните арести в Облас­т­ната аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) в Бур­гас.

Той уточни, че до момента са задър­жани 7 души, включително дирек­тора на облас­т­ната дирек­ция на БАБХ, както и инс­пек­тори. На арес­туваните ще бъдат пов­диг­нати обвинения, допълни зам.-главният прокурор.

По думите му тази акция към момента няма общо с провелата се преди около месец проверка за незакон­ното заг­роб­ване на домашни прасета, засег­нати от африкан­ска чума. Прокуратурата раз­с­ледва дей­ност на организирана прес­тъпна група, занимавала се със събиране на “такса спокойс­т­вие“. “Так­сата“ е събирана предимно от соб­с­т­веници на заведения — срещу нея не са проверявани или пък провер­ките били съв­сем фор­мални.

Същев­ременно облас­т­ните начал­ници на Aген­цията по храните били неофициални соб­с­т­веници на фирма за унищожаване на хранителни отпадъци от животин­ски произ­ход и принуж­давали рес­торанти и хранителни магазини да пол­з­ват услугите ѝ.

И са сключ­вани едни фик­тивни договори, без да се извър­шва дей­ност, като служителите на Облас­т­ната дирек­ция са мотивирали по “правил­ния“ начин раз­лични дребни и средни биз­нес­мени на територията на област Бур­гас — да сключ­ват такива фик­тивни договори, без фир­мата да има въобще тех­нологична въз­мож­ност за унищожаване на тези отпадъци, под­черта заместник-главният прокурор Иван Гешев.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...