Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП си постави за цел да спечели двойно повече кметове

БСП си постави за цел да спечели двойно повече кметове

БСП си постави за цел да спечели двойно повече кметове

Петима депутати на БСП се впус­кат в кмет­с­ката над­п­ревара, съоб­щава в своя пуб­ликация DarikNews. Това са Пенчо Мил­ков в Русе, Станис­лав Владимиров в Пер­ник и Николай Тишев, номиниран в Бур­гас. Друг депутат и бивш кмет — Кольо Милев, вече беше номиниран от социалис­тите в Сливен. Милев бе кмет на Сливен от 2011 до 2015 г. Той бе посочен като кандидат-кмет на общин­ска кон­ферен­ция на БСП в Сливен на 31 август.

Колегата му от пар­ламен­тар­ната група Тодор Бай­чев ще атакува кмет­с­ката позиция в Кар­нобат. 

Ямбол­с­ките чер­вени издиг­наха за кмет общин­с­кия лидер на БСП Катя Геор­гиева, а във Варна социалис­тите няма да играят с пар­тиен кан­дидат. В Доб­рич пар­тията номинира сегаш­ния сек­ретар на общината Соня Геор­гиева. 

Бив­шият зам.-кмет на Тър­говище Рая Матева е кан­дидатурата на БСП и АБВ в общината. Двете пар­тии стоп­лиха отношения и се явяват заедно на кмет­с­кия вот на много места в страната.

Социалис­тите си пос­тавят за цел да увеличат със сто процента кметовете си, заяви лидерът на чер­вените Кор­нелия Нинова преди ден. На 31 август Нинова учас­тва в кон­ферен­цията на русен­с­ките чер­вени, на която Пенчо Мил­ков официално бе номиниран за кандидат-кмет на дунав­с­кия град.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие