Мая Манолова: Ако се кандидатирам за кмет ще подам оставка като омбудсман

Днес имам още работа като обществен защитник, обяви тя преди внасянето на проектозакон за съсловните организации в здравеопазването

Ако се кан­дидатирам за кмет на София, ще подам оставка като омбуд­с­ман. Това каза пред жур­налисти омбуд­с­манът Мая Манолова пред жур­налисти, предаде Аген­ция “Фокус“. Манолова поясни, че законът не я задъл­жава. “Мога да взема и неп­лътен отпуск, но мисля, че чес­т­ното, поч­тено и дос­тойно поведение е да подам оставка и да вляза в това със­тезание“, допълни още омбуд­с­манът. 

“До часове бук­вално ще обявя своето решение. Няма да е днес. Днес имам още работа, която трябва да свърша като омбуд­с­ман. В момента, в който съм готова, моят пиар, която е тук, ще ви инфор­мира всички“, посочи още Манолова. “Тази сут­рин претър­пяхме леко път­нот­ран­с­пор­тно произ­шес­т­вия с една колежка, с която отивахме заедно на работа“, обяви Манолова и съобщи, че колегата, с която е пътувала, е в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и ще остане там два дни. 

“Не шофирах колата аз, така че не мога да комен­тирам какви са причините за катас­т­рофата“, заяви Манолова.  

 Тя поясни, че вярва, че инциден­тът е случаен и посочи, че причините се изяс­няват. За съз­даването на такъв закон медицин­с­ките специалисти нас­тояват от пър­вия ден на своите протести, заедно с исканията им за дос­тойни условия на труд и адек­ватно зап­лащане. 

Също вчера Манолова внесе в НС проек­тозакон за със­лов­ните организации. Проек­тът пред­лага въз­мож­ност за съз­даване на със­ловни организации на регулираните медицин­ски професии в здравеопаз­ването, които в мак­симална степен да защитават правата и интересите на своите членове. Според медицин­с­ките специалисти така ще се внесе ред при упраж­няването на тех­ните професии. 

Ние сме длъж­ници на медицин­с­ките работ­ници. Всеки един от нас може бук­вално за минути да стане пациент“, заяви Манолова.