Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: БСП внася закон – без съкратено производство и намаляване на присъди

Корнелия Нинова: БСП внася закон – без съкратено производство и намаляване на присъди

Корнелия Нинова: БСП внася закон – без съкратено производство и намаляване на присъди

Стига думи, време е за решителни мерки срещу прес­тъп­ността, категорична е лидер­ката на левицата

“Време е да спрем само с говоренето и да прис­тъпим към кон­к­ретни мерки. Вчера под­писахме и внесохме закон, с който пред­лагаме да няма сък­ратено произ­вод­с­тво, при самоп­риз­нание да няма намаляване на присъдата от доживотна без право на замяна– в случаите на прес­тъп­ления, които водят до тежки телесни пов­реди или смърт“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред медиите преди заседание на Национал­ния съвет на пар­тията.  Тя припомни, че през лятото са се случили няколко изк­лючително тежки прес­тъп­ления, едно от които завърши със смъртта на дете. По думите й чув­с­т­вото за без­наказаност и за нес­п­равед­ливост у хората е огромно. “Много политици и почти всички пар­тии през лятото говорихме по този случай и се над­даваше за наказания. Всичко остана само на думи, без реални дейс­т­вия. Апелирам към колегите от другите пар­ламен­тарни пар­тии– утре започ­ваме работа в пар­ламента, нека това да е един от пър­вите закони, които гледаме“, каза Кор­нелия Нинова. Тя обясни, че левицата е бър­зала да го внесе, за да е готов на бан­ките, а не да се губи време. Според нея има  спешна нужда от този закон заради справед­ливостта и наказанието на такива хора. Пред­седателят на БСП под­черта, че ако НС го приеме по-бързо, той  може да се приложи за случаите в Сотиря и да не стане като в случая на убийс­т­вото на жур­налис­т­ката в Русе, за който е вече е късно — имаше самоп­риз­нание, приложи се сък­ратено произ­вод­с­тво и нямаше доживотна присъда.  “Нас­тояваме за бързо гледане на закона, бързо приемане на две четения, ако трябва със сък­ратени срокове  между първо и второ четене, за да може да влезе в сила законът и да се приложи за тези кон­к­ретни случаи“, зак­лючи Кор­нелия Нинова.

Задачата пред пар­тията: Удвояване на кметовете, 40% повече общин­ски съвет­ници

“Нa заседанието на Национал­ния съвет ще раз­г­леж­даме и утвър­ж­даваме над 100 кан­дидатури за кметове, издиг­нати на проведените досега кон­ферен­ции в страната. Поканили сме и облас­т­ните пред­седатели, заседанието е раз­ширено, за да може всеки да си каже мнението.“ Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред медиите преди заседанието, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията. Нинова обясни, че профилите на кан­дидатите са раз­лични — пар­тийни кан­дидатури, с инициативни комитети, широки мес­тни коалиции. “Уважаваме волята на мес­т­ните струк­тури. Дадохме им свобода — това е демок­ратично и това е децен­т­рализация в една демок­ратична пар­тия, те да преценяват и решават“, категорична бе Нинова. Тя под­черта, че прави впечат­ление, че има раз­ширяване на вет­рилото и под­к­репа на кан­дидати на БСП от повече пар­тии в срав­нение с миналите мес­тни избори. Като основна цел на мес­т­ните избори за левицата Нинова посочи увеличаване на кметовете от БСП със 100% и на общин­с­ките съвет­ници с 3040%. 

На въп­рос дали БСП ще под­к­репи кан­дидатурата на Мая Манолова за кмет на София, Кор­нелия Нинова отговори: “Решението трябва да вземе Град­с­ката кон­ферен­ция на левицата на 11.09.2019г. и след това Национал­ният съвет на пар­тията на 15.09.2019г., който трябва да утвърди решението на кон­ферен­цията.“

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...