Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Докато несправедливостта царува, не можем да сме истински единни

Президентът: Докато несправедливостта царува, не можем да сме истински единни

Президентът: Докато несправедливостта царува, не можем да сме истински единни

Епохата иска от нас да се раз­делим с всичко, което тежи и спира движението на нацията ни нап­ред, да се раз­делим с без­законието, с ароган­т­ността, да отх­вър­лим нихилизма, призова дър­жав­ният глава

Нап­равихме как­вото можахме и кол­кото можахме, сега можем да чакаме съда на историята, с тези скромни слова смелият Петко Каравелов описва дните на 1885 г. Препот­вър­ж­даваме с приз­нател­ност година след година тук в Плов­див героизма на всички бъл­гари. На сед­мата година от свободата бъл­гарите проявиха зрялост и национална отговор­ност. Еман­ципираха се и показаха, че няма да чакат Великите сили да се съберат, за да решават съд­бата им, извър­шиха смел исторически скок, каза в словото си по повод 134-ата годиш­нина от Съединението президен­тът Румен Радев. Пред­ците ни от Княжес­тво Бъл­гария и Източна Румелия продъл­жаваха да живеят с идеала за сплотена и независима Бъл­гария. С тази мечта живееха всички без оглед на вяра и етнос, пол и въз­раст, занаят и политически прис­т­рас­тия. В онзи миг политиците ни съумяха да бъдат на висотата на народа и на неговите въж­деления, добави президен­тът. Мобилизираните и доб­ровол­ците от Мизия, Тракия и Македония, завър­налите се от чуж­бина под­печатаха с кръвта си Съединението. Днес тър­сим гор­дост в миналото и често загър­б­ваме своя дълг пред нас­тоящето и бъдещето, отбеляза Радев. Той под­черта в словото си, че отдавна не знаем какъв е идеалът ни, а Съединението остава повече на думи. Според президента, все повече се призовава за ново съединение, но се пропуска, че то минава през раз­деление. „Епохата иска от нас да се раз­делим с всичко, което тежи и спира движението на нацията ни нап­ред. Трябва да се раз­делим с без­законието, с ароган­т­ността, да отх­вър­лим нихилизма. Да осъз­наем, че докато поз­воляваме на нес­п­равед­ливостта да царува, не можем да сме истин­ски единни“, заяви Радев. Истин­с­ката оценка за делата ни ще дадат онези, които идват след нас, но съд­бата на нацията се кове тук и сега. Наш дълг е заедно да съг­радим дос­тоен и справед­лив живот в свободна, демок­ратична и прос­перираща дър­жава. Да живее Съединението, да живее Бъл­гария, завърши словото си президен­тът.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...