Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) До 50 лв. на час стигат частните уроци в София

До 50 лв. на час стигат частните уроци в София

До 50 лв. на час стигат частните уроци в София

Паралел­ното образование у нас гълта 90100 млн. годишно от джоба на родителите, според екс­перти в образованието, бие тревога Епицентър.бг. Според раз­лични проуч­вания става дума за сив сек­тор с няколко пъти по-голям обем — до 600 млн. лв. Парите излизат от джоба на родителите, които ги плащат за час­тни уроци най-вече в името на доб­рото пред­с­тавяне на сед­мок­лас­ниците на матурите, сочи проверка на „Нова телевизия”. Цените на раз­лич­ните места и школи варират, а всяко трето дете ходи на уроци извън училище.

Под­готов­ката в школите излиза около 1000 лв. годишно, а индивидуал­ните уроци вър­вят между 30 и 50 лв. на час. Според пос­лед­ните проуч­вания на образователен сайт 18% от учениците вяр­ват в час­т­ните уроци при под­готов­ката за училище, а между 50 и 100 лв. за дете всеки месец отиват за допъл­нителни кур­сове. В София сумата над­х­върля 100 лв. месечно. Инвес­тициите в паралелно образование са най-много при учениците в 7 клас. Има школи, които пред­лагат кур­сове по всички пред­мети от училище — както индивидуални уроци, така и в групи от по пет-шест деца. Според проверка на екипа на телевизията вече почти всички деца ходят на такива уроци. Някои започ­ват под­готов­ката си още от VI клас. Един групов урок от два учебни часа в школа струва 15 лв. За всеки ученик в школа месечно отиват поне 240 лв. само за допъл­нител­ните уроци по бъл­гар­ски и математика. Според официал­ните ценораз­писи на школите индивидуал­ните уроци вър­вят между 30 и 50 лв. на час в София. Преподаването в група излиза между 1000 и 1500 лв. за учеб­ната година. Месеч­ните занимания в отдел­ните кур­сове в школите към дър­жавата или общините ще струват между 10 и 60 лева, показва още провер­ката. В някои от час­т­ните цен­т­рове месеч­ната такса за извън­к­ласна дей­ност може да дос­тигне и 300 лв. Смет­ката показва, че самотен родител или двама родители трябва да осигурят между 3000 и 4000 лв. годишно на нас­лед­ника си, за да са спокойни, че има шанс за добро училище. Сумите над­х­вър­лят даже годиш­ната изд­ръжка на един ученик, която дър­жавата плаща за обучението му. От другата страна на монетата пък идва въп­росът с натовареността — с училищ­ните и извън­к­лас­ните занимания на едно дете му се събират понякога и по 10 часа над учеб­ниците.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...