Почит за героите на Владайското войнишко въстание

На 28 сеп­тем­ври (събота) от 11. 00 часа граж­дани, антифашисти и общес­т­веници ще се пок­лонят пред памет­ника на героите от Вой­ниш­кото въс­тание в с. Владая.