Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Съкратеното съдебно производство трябва да отпадне при тежки умишлени престъпления

БСП: Съкратеното съдебно производство трябва да отпадне при тежки умишлени престъпления

БСП: Съкратеното съдебно производство трябва да отпадне при тежки умишлени престъпления

Сък­ратеното съдебно произ­вод­с­тво трябва да отпадне при тежки умиш­лени прес­тъп­ления. Така присъдите ще бъдат по-справедливи и няма да се намаляват с 1/3 при самоп­риз­нания на извър­шителите. Това е нашето пред­ложение и това ще обсъж­даме днес в правна комисия в пар­ламента“. Това заяви сек­ретарят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Филип Попов пред БНР.Той добави, че тези промени ще засег­нат случаите, които се намират на фаза досъдебно произ­вод­с­тво и съдът не е намалил присъдата. Попов каза още, че един от тези случаи ще бъде убийс­т­вото на Криси от Сотиря. „Промените, пред­ложени от ГЕРБ, които оставят сък­ратеното произ­вод­с­тво са в НК, а не в процесуал­ния кодекс като нашите. Промяната, която те са записали, е при самоп­риз­нания присъдите да се намаляват не с 1/3, а с 1/5 или по преценка на съда“, уточни социалис­тът. Филип Попов каза още, че след приемането на промените, пред­ложени от БСП, няма всички съдебни дела да се точат без­к­райно, защото те касаят само определени много тежки случаи. „Глав­ният прокурор категорично под­к­репи нашето искане за промяна в НПК. Под­к­репа получихме и от почти цялата академична общ­ност и ВКС“, комен­тира Филип Попов. Той каза още, че бъл­гар­с­ките граж­дани искат справед­ливост и национал­ната под­писка на близ­ките на убити и пос­т­радали вече е съб­рала хиляди под­писи.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...