Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Николай Радев: Ще работя за спасяване на Първа градска болница

Николай Радев: Ще работя за спасяване на Първа градска болница

Николай Радев: Ще работя за спасяване на Първа градска болница

Плов­див  има нужда от социален кмет и управ­ление, което е проз­рачно, за да може общес­т­вото да има глас при вземането на решенията и кон­т­рола при изпъл­нението им.  Целта, която съм си пос­тавил, е Плов­див да бъде град на здрави и образовани хора”.  Това заяви  кан­дидатът за кмет на Плов­див от „БСП за Бъл­гария”  Николай Радев пред БТВ. Той акцен­тира, че на първо място в неговата прог­рама е здравеопаз­ването. „Общин­с­кото здравеопаз­ване беше съсипано през пос­лед­ните 8 години и една от моите цели е то да бъде  въз­с­тановено”, каза Радев. Той обяви, че пър­вата му задача като кмет ще бъде да работи за спасяването на Първа град­ска бол­ница.

Николай Радев  под­черта, че проб­лемът с дет­с­ките ясли е сериозен и е нужно  те да станат без­п­латни. Като човек,  доказал се и в сферата на образованието, той бе категоричен, че  плов­див­с­ките училища трябва да произ­веж­дат високок­валифицирани кадри.

Искам да изкажа своето отв­ращение от това, което нап­рави сегаш­ната управа. Тя отказа  да пос­тави нерав­ности на пътя пред двете най– големи училища,  където 2500 плов­див­ски деца се учат – Анг­лийс­ката и Рус­ката гим­назия”, заяви Радев. Той обясни, че е нарушена  комуникацията между граж­даните и управата. „Когато се обадят на общин­с­ките служби, няма никаква реак­ция от тяхна страна. Хората не получават съдейс­т­вие”, каза социалис­тът.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...