Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мая Манолова: Всеки ден удрят тежко кандидатите срещу властта

Мая Манолова: Всеки ден удрят тежко кандидатите срещу властта

Всеки ден тежко се удрят кан­дидатите за кмет, които са срещу властта.“ Това заяви независимият кан­дидат за кмет на София Мая Манолова в ефира на бТВ по повод чет­вър­тата провокация срещу нея, при която коли на столичани бяха налепени с флаери от предиз­бор­ната й кам­пания.

Въп­росът колко коли са били налепени трябва да се зададе на вът­реш­ния минис­тър, трябва да му се зададе и въп­росът дали ще му поз­волят да раз­к­рие ван­далите“, допълни Манолова и заяви, че се съм­нява да бъдат отк­рити истин­с­ките извър­шители. „Няма да ме изп­лашат и няма да ме накарат да вляза в този низък и долен тон, който зададе опонен­тът ми. Ще ходя сред хората и ще водя позитивна кам­пания“, категорично заяви тя и обясни, че атаките срещу нея не я притес­няват, а е притес­нена от „лъжите на едро“. „В София се лъже на едро. Най-скъпите столични квар­тали като „Симеоново“, „Драгалевци“ и „Бояна“ нямат канализация. Канализация нямат и селата около София – Негован, Пан­чарево, Мрамор, а в началото на предиш­ния си ман­дат Фан­дъкова е обещала, че до 2018 година канализацията ще е завър­шена в „Симеоново“ и в „Драгалевци“, а в „Бояна“ ще е завър­шена между 2017 и 2019 година. Сега е 2019 година и нищо не е нап­равено“, под­черта тя. „В Западен парк е започ­нат ремонт за 11 млн. лв. преди година и половина. За това време пар­кът е зат­ворен за граж­дани, а за тази сума алеята е раз­копана. С тези 11 млн. лв. е можело да се облагородят други пар­кове“, посочи тя. Относно руб­риката „Пари на вятъра“, Манолова заяви, че в нея показва „всички дупки, които се запъл­ват предиз­борно и няма да издър­жат и до изборите, в тази руб­риката са наг­ласените общес­т­вени поръчки, в нея е и сградата в „Драгалевци“, в която за 730 хил. лв. не е нап­равено нищо друго, освен оглед“.

На въп­рос какъв е проб­лемът в това, че столич­ният кмет Йор­данка Фан­дъкова обявява общес­т­вени поръчки при положение, че това й е работата като кмет, Манолова заяви, че „преди изборите Фан­дъкова е обявила процедури на обща стой­ност 700 млн. лв., а дъл­гът на Столична община е стиг­нал до 720 млн. лв.“ Тя пос­тави в два плика имената на кан­дидатите, които ще спечелят общес­т­вените поръчки за почис­т­ването и за елек­т­робусите, и заяви, че „условията са написани така, че пред­варително се знае кой ще спечели процедурите“.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...