Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова в Плевен: Да освободим хората от страха и те без натиск да изберат водачите си

Корнелия Нинова в Плевен: Да освободим хората от страха и те без натиск да изберат водачите си

Корнелия Нинова в Плевен: Да освободим хората от страха и те без натиск да изберат водачите си

Лидерката на БСП напомни, че социалистите в града спечелиха европейските избори през пролетта

Здравейте, победители! На пос­лед­ните европейски избори вие накарахте Борисов да каже, че ще чисти до корен в ГЕРБ– Плевен, защото бяхте по-добри.  Пожелавам ви да се пред­с­тавите още по-добре на 27 ноем­ври”.  Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред общес­т­веността в Плевен. Тя изрази под­к­репата си за кан­дидата за кмет на Плевен от левицата Илиян Йон­чев, кан­дидатите за кметове на общини и лис­тата за общин­ски съвет­ници. „ Те са умни, под­гот­вени професионалисти.  Това е екипът, който може да свърши работа за вас”, каза тя. “Прив­личането на голям инвес­титор в Плевен е една от най-важните задачи на БСП. Ние имаме кон­к­ретни пред­ложения, за да стане това факт –да се предос­тавят общин­ски терени на такива инвес­титори, да се намалят мес­т­ните данъци и такси за тях“, заяви Кор­нелия Нинова. Тя обърна внимание на важ­ността да се под­гот­вят кадри : „Изг­раж­дането на професионално под­гот­вени млади хора, които да останат да работят тук и да помагат на мес­т­ната икономика, е един от най-важните за нас приоритети.“

Ние излизаме пред вас с много ясни и категорични ангажименти, но имаме два основни опонента – пър­вият е страхът. Срещам го нав­сякъде. Обикалям цялата страна и раз­говарям с най-различни хора– от най-малкото село до най-големият град. Властта насади страх у бъл­гарите. Страх, че ако изразят раз­лично мнение, ще бъдат прес­лед­вани на работ­ното си място, ако работят в админис­т­рацията. Ако имат биз­нес, той ще бъде проверяван. Това е голямото предиз­викател­с­тво пред нас и то няма пар­тиен цвят. Да освободим хората от този страх и те без натиск да изберат водачите си“, призова Кор­нелия Нинова. “Вторият ни опонент е под­мяната на вота. Нав­сякъде ме пос­рещат с притес­нения за купуване на гласове и фал­шификации. 50 лева за гласа ви днес– ви гаран­тира четири години от същото. Човеш­кото дос­тойн­с­тво не се продава и не се купува“, каза още лидерът на БСП.

Нинова отбеляза пос­тиг­натото от пар­тията в пос­лед­ните 3 години: „Въп­реки теж­ките условия– вие пос­тиг­нахте чудеса. За 3 години нап­равихме 3 избора и сега правим чет­върти. На пър­вите избори победихме, когато бъл­гар­с­кият народ избра Румен Радев за президент и Илияна Йотова за вицеп­резидент. На вторите избори повишихте депутатите на БСП от 38 на 80 и ни нап­равихте сила в пар­ламента”. Тя под­черта, че на европейс­ките избори левицата е  един­с­т­вената пар­тия с увеличен брой депутати. „Благодарение на вас, доверието в БСП расте. Време е на мес­т­ните избори да докажем отново тази тен­ден­ция. Да удвоим кметовете и увеличим общин­с­ките съвет­ници. Да пос­тиг­нем такова учас­тие в мес­т­ната власт, че да имаме реална въз­мож­ност да ви помог­нем”, заяви Нинова.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...