23 души с обвинения за изборна търговия

23 души с обвинения за изборна търговия

Търговците на гласове с нови практики, не забравят и проверените досега

С 200 са се увеличили препис­ките по сиг­нали за нарушения само преди ден, обяви глав­ният прокурор Сотир Цацаров в Плов­див. По думите му за една сед­мица броят им е нарас­нал с 687. Още 13 души са получили обвинения за прес­тъп­ления против политичес­ките права на граж­даните. Той пот­върди и за ареста на бив­шия кмет на Гър­мен. Ахмед Башев е задър­жан от органите на реда с 24-часово задър­жане с подоз­рение за купуване на гласове, обясни Цацаров. Общо задър­жани са четирима с мярка за неот­к­лонение “задър­жане под стража“, допълни обвинител номер 1. Кебап­четата пък се завър­наха пред сек­циите във видин­с­кия квар­тал “Нов път“, предуп­реди БНТ, чийто екип беше свидетел на позаб­равената тър­говия с кебап­чета на изборите. Макар и преди обед кебап­четата се оказ­ват тър­сена стока в квар­тала, а пред сек­циите в училището има опашки и голям интерес за гласува. От Общин­с­ката избирателна комисия не могат да кажат дали тър­говията пред сек­циите е нарушение.

В Доб­рич пък „купуват“ гласове чрез ваучери в аптека, свидетел­с­тва аген­ция КРОСС. Хап­четата замениха кебап­четата на тези избори в Доб­рич. Подаден е сиг­нал, че голяма верига аптеки в града е пред­лагала ваучери за лекар­с­тва, като хората са били агитирани за кого да гласуват на днеш­ния балотаж. Ваучерите са били на стой­ност 50 лева

Полицията е извър­шила проверка на аптеката. Случаят се раз­с­ледва от Район­ната прокуратура в Доб­рич.