Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 54, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Равносметката: БСП със 150 000 нови гласа на първи тур, ГЕРБ фаворити на ромския вот

Равносметката: БСП със 150 000 нови гласа на първи тур, ГЕРБ фаворити на ромския вот

Равносметката: БСП със 150 000 нови гласа на първи тур, ГЕРБ фаворити на ромския вот

На тези мес­тни избори ГЕРБ има 100 хиляди гласа за общин­ски съвет­ници по-малко от пред­ход­ните. 100 000 бъл­гари са се отрекли от г-н Борисов и неговата политика за четирите години управ­ление в мес­т­ната власт. В същото време кан­дидатите на БСП за кметове имат 100 000 гласа повече, кан­дидатите за общин­ски съвет­ници повишават гласовете си с около 50 хил. Политиката на БСП и нашите пред­ложения са  припоз­нати от 150 хил. души повече в срав­нение с 2015 г.“ Това заяви на проведена в навечерието на втория тур прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на БСП Георги Свилен­ски.

“ Нап­равили сме пред­с­тавителна извадка в 100 ром­ски сек­ции в цялата страна, където ясно се вижда, че  81 % от гласовете в тях печели ПП ГЕРБ, а 19 %- са за всички останали учас­тинци в изборите “, под­черта  Свилен­ски. По неговите думи  друг феномен на тези избори са недейс­т­вител­ните бюлетини:  “От 3 милиона граж­дани, които гласуваха, в избирател­ните кутии бяха намерени 600 хиляди невалидни бюлетини. Крас­норечив пример е  Симеонов­г­рад — бяха намерени 1200 чисто бели бюлетини, без отбеляз­ване“. Според него решението на този въп­рос е машин­ното гласуване. Само машин­ното гласуване е инс­т­румен­тът за чес­тни избори. Свилен­ски зададе въп­рос– премиерът Борисов дали е провел раз­говори с водещи биз­нес­мени, върху които да оказва натиск за под­к­репа на кан­дидати на ГЕРБ. “Ако не е провел такъв раз­говор, то на какво се дължи под­к­репата на Христо Ковачки в Пер­ник за Вяра Церов­ска?“, уточни Свилен­ски. Относно дейс­т­вията на МВР, прави впечат­ление, че преди втория тур са привик­вани отпад­нали кан­дидати от над­п­реварата, които под­к­репят други кан­дидати, раз­лични от ГЕРБ и върху тях е оказ­ван натиск. “Решението на всички тези въп­роси не е в инс­титуциите, решението е във всички нас. Решението е в масово излизане и гласуване. Призивът ни е към всички бъл­гар­ски граж­дани — излезте и гласувайте, гласувайте за промяната“, завърши Георги Свилен­ски

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие