Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Равносметката: БСП със 150 000 нови гласа на първи тур, ГЕРБ фаворити на ромския вот

Равносметката: БСП със 150 000 нови гласа на първи тур, ГЕРБ фаворити на ромския вот

Равносметката: БСП със 150 000 нови гласа на първи тур, ГЕРБ фаворити на ромския вот

На тези мес­тни избори ГЕРБ има 100 хиляди гласа за общин­ски съвет­ници по-малко от пред­ход­ните. 100 000 бъл­гари са се отрекли от г-н Борисов и неговата политика за четирите години управ­ление в мес­т­ната власт. В същото време кан­дидатите на БСП за кметове имат 100 000 гласа повече, кан­дидатите за общин­ски съвет­ници повишават гласовете си с около 50 хил. Политиката на БСП и нашите пред­ложения са  припоз­нати от 150 хил. души повече в срав­нение с 2015 г.“ Това заяви на проведена в навечерието на втория тур прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на БСП Георги Свилен­ски.

“ Нап­равили сме пред­с­тавителна извадка в 100 ром­ски сек­ции в цялата страна, където ясно се вижда, че  81 % от гласовете в тях печели ПП ГЕРБ, а 19 %- са за всички останали учас­тинци в изборите “, под­черта  Свилен­ски. По неговите думи  друг феномен на тези избори са недейс­т­вител­ните бюлетини:  “От 3 милиона граж­дани, които гласуваха, в избирател­ните кутии бяха намерени 600 хиляди невалидни бюлетини. Крас­норечив пример е  Симеонов­г­рад — бяха намерени 1200 чисто бели бюлетини, без отбеляз­ване“. Според него решението на този въп­рос е машин­ното гласуване. Само машин­ното гласуване е инс­т­румен­тът за чес­тни избори. Свилен­ски зададе въп­рос– премиерът Борисов дали е провел раз­говори с водещи биз­нес­мени, върху които да оказва натиск за под­к­репа на кан­дидати на ГЕРБ. “Ако не е провел такъв раз­говор, то на какво се дължи под­к­репата на Христо Ковачки в Пер­ник за Вяра Церов­ска?“, уточни Свилен­ски. Относно дейс­т­вията на МВР, прави впечат­ление, че преди втория тур са привик­вани отпад­нали кан­дидати от над­п­реварата, които под­к­репят други кан­дидати, раз­лични от ГЕРБ и върху тях е оказ­ван натиск. “Решението на всички тези въп­роси не е в инс­титуциите, решението е във всички нас. Решението е в масово излизане и гласуване. Призивът ни е към всички бъл­гар­ски граж­дани — излезте и гласувайте, гласувайте за промяната“, завърши Георги Свилен­ски

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...