Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Мъж отправял смъртни заплахи към персонала на детска градина

Мъж отправял смъртни заплахи към персонала на детска градина

Мъж отправял смъртни заплахи към персонала на детска градина

Смър­тни зап­лахи към пер­сонала и децата от градината в гоцедел­чев­с­кото село Лъж­ница. Млад мъж от сед­мици качва в социал­ните мрежи видео пос­лания със закани за насилие върху част от служителите на дет­с­ката градина. Хората са много притес­нени, защото, според тях, агресията на младия мъж може да зас­тигне децата им, комен­тира „Нова телевизия”. В клиповете мъжът нед­вус­мис­лено говори за смърт, кръв и убийс­тва. Все още не се знае дали Шабан Мей­миш има психично заболяване. Хората в селото се съб­раха пред дет­с­ката градина с призив за повече мерки за безопас­ност за децата им. Зап­лахите започ­нали преди две сед­мици. Пър­воначално гневът бил насочен към дирек­тор­ката на градината. След това заканите продъл­жили, но вече към учителите и децата. „През пет минути има видеок­лип­чета със зап­лахи. Не мога да раз­бера, защо са насочени към мен и децата, а след това и към пер­сонала. Не знам какви са обвиненията към мен и защо зап­лашва децата, заяви дирек­торка Нефсе Кой­нар. Родителите също са много изп­лашени от случ­ващото се. Те нас­тояват да се вземат някакви мерки срещу мъжа. Според близ­ките на Шабан обаче той не би посег­нал нито на децата, нито на дирек­тор­ката. Те смятат, че Шабан пуска клип­четата със зап­лахите, само защото се е ядосал на нещо. Мъжът беше задър­жан вчера в 5 РУП на полицията в София. До преди месец Шабан Мей­миш не е имал никакви противооб­щес­т­вени прояви. В началото на октом­ври заминал за Украйна, където тряб­вало да работи в строител­с­т­вото.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...