Вместо на ГЕРБ Борисов се скара на градската десница за изборния резултат

Вместо на ГЕРБ Борисов се скара на градската десница за изборния резултат

Недоволството им било заради Ф-16, изграждането на интерконекторите със съседите и строителството на управляващите, обясни лидерът на партията

Вместо на ГЕРБ за отс­тъп­лението от няколко облас­тни града на мес­т­ните избори пар­тий­ният лидер и премиер Бойко Борисов “се скара“ на “Демок­ратична Бъл­гария“, чието ръковод­с­тво по думите му под­к­репило не Йор­данка Фан­дъкова, а Мая Манолова на балотажа за София, съоб­щава Дневник.бг. На национал­ното съвещание на ГЕРБ Борисов нарече обединението не град­ска дес­ница, а опозицията вътре в комунис­тичес­ката пар­тия. “Демок­ратична Бъл­гария“ не призова избирателите си за кого да гласуват на балотажа. Мнението на пред­с­тавители на обединението бе, че и двете кан­дидатки са едно и също, припомня интер­нет сай­тът. Според Борисов те се озлобили най-много, след като правител­с­т­вото купило не “Грипен“, а F-16, започ­нало изг­раж­дане на интер­конек­тора с Гър­ция за втеч­нен газ, както и след обвиненията на няколко души за шпионаж. Комен­тарът му бе в диалог с бив­шия президент Росен Плев­нелиев, който по-рано каза, че като десен човек е унижен, че ръковод­с­т­вото на “Демок­ратична Бъл­гария“ е призовавало да се гласува за Мая Манолова на балотажа и пред­ложи тя да стане “шеф“ на обединението. Срещата на управ­ляващите бе в кино “Люмиер“ и в продъл­жение на 20 минути след началото й Цветомир Паунов пред­с­тавяше общин­с­ките кметове от ГЕРБ, които били с десет повече, или 140. Зад гърба му беше раз­положена голяма карта на Бъл­гария, а облас­тите, в които ГЕРБ има кмет на облас­тен град, бяха оцветени в синьо. Премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов седеше на пър­вия ред в ком­панията на бив­шия президент Росен Плев­нелиев, пред­седателя на СДС Румен Хрис­тов и минис­три. Най-много аплодис­менти получи кметът на София Йор­данка Фан­дъкова, която на балотаж спечели нов ман­дат с 20 366 гласа пред­нина пред Мая Манолова, комен­тира още Дневник.бг. Нак­рая бе пред­с­тавен и самият Борисов като “сил­ната фигура, която ни обединява“.