Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Витанов: Не споделям нито дума от оценката на Станишев за местните избори

Петър Витанов: Не споделям нито дума от оценката на Станишев за местните избори

Петър Витанов: Не споделям нито дума от оценката на Станишев за местните избори

Не споделям нито дума от казаното от Сер­гей Станишев за резул­тата на БСП на тези избори. При тази политическа среда е изк­лючително трудно да се правят избори. Властта дейс­т­ваше много брутално. ДПС под­к­репи ГЕРБ  в големите облас­тни цен­т­рове. В мал­ките общини хората бяха зависими, защото най-големият работодател там е мес­т­ната власт. Но въп­реки всичко това, БСП пос­тигна много добър резул­тат на тези избори. Доказател­с­тво е пробивът в големите градове,увеличеният брой кметове и общин­ски съвет­ници на левицата“. Това заяви ръководителят на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП Петър Витанов пред Канал 3.

“Ние под­к­репихме  автен­тич­ната дес­ница в някои от районите в София, защото се обединихме около виж­дането, че е по-добре да под­к­репим някаква форма на промяна, откол­кото да се задържи това статукво, което е вредно за общес­т­вото. Преди да делим на ляво и дясно, ние гледаме кое е вредно за страната“, комен­тира Витанов. Той обясни, че обединения срещу управ­ляващите може да се наб­людават във всички  страни в  Европа. “Съв­сем нас­коро го видяхме в Будапеща, а малко по-рано в Истан­бул и Анкара. Когато има идеологически съпер­ници, склонни да се обединят за промяна, това говори дос­татъчно за управ­лението на тази страна“, допълни ръководителят на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП.

По повод под­к­репата на над­пар­тийни кан­дидати, Петър Витанов комен­тира, че идеята на над­пар­тий­ния кан­дидат е да генерира по-голяма политическа под­к­репа от тяс­нопар­тий­ния вот. “Това е доказател­с­тво, че БСП може да излезе над рам­ките на своите редици и да под­к­репи един успял, авторитетен човек, дори да не е член на пар­тията. БСП спечели в Благоев­г­рад именно с над­пар­тиен кан­дидат“, под­черта Витанов.

Относно изборите в София, Петър Витанов обясни, че много сериозен купен, кор­поративен и админис­т­ративен вот е пов­лиял на изборите в София. Той даде и кон­к­ретен пример: “В кв. “Красна поляна“ кан­дидатът на БСП за кмет  изгуби с 500 гласа. Във кв. “Факул­тета“, който е част от същия район, кметът, изб­ран от ГЕРБ, там спечели с 2000 срещу 300 гласа за нашият кан­дидат.“

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...