Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов нареди, уволниха директора на болницата в Пазарджик

Борисов нареди, уволниха директора на болницата в Пазарджик

Борисов нареди, уволниха директора на болницата в Пазарджик

Пълна проверка започва в пазар­джиш­ката бол­ница, след като по раз­пореж­дане на премиера Бойко Борисов дирек­торът на Многоп­рофил­ната бол­ница за активно лечение д-р Васил Въл­чев бе увол­нен. Още през изминалата сед­мица минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев е изп­ратил писма за свик­ване на Общо съб­рание на лечеб­ното заведение, за да бъде извър­шена промяната в управ­лението на бол­ницата, съоб­щиха от здрав­ното минис­тер­с­тво, цитирани от „Нова телевизия”. До избора на нов дирек­тор в МБАЛ-Пазарджик ще бъде наз­начен прокурист. Здрав­ният минис­тър е поис­кал Национал­ната екс­пер­тна лекар­ска комисия да нап­рави проверка на ТЕЛК решенията, които са издадени от комисиите в МБАЛ-Пазарджик. Изпъл­нителна аген­ция „Медицин­ски над­зор” започна пълна проверка на лечеб­ното заведение. Всичко това се случва след раз­с­лед­вания на жур­налиста Васил Иванов от телевизията, които раз­к­риха как двамата шефове на ТЕЛК комисии в бол­ницата имат пожиз­нени решения за заболявания, а дирек­торът дава зап­лата от 57 000 лв. на кар­диолог, който пос­тавя стен­тове на здрави хора. Вед­нага съм раз­поредил на Ананиев да го маха и вече трябва да са го увол­нили. Аз не търпя, знаете… при мен вед­нага оставка и отива на съд или на как­вото и да било там, комен­тира премиерът Борисов.

Браво на раз­с­лед­ващите жур­налисти на Нова! Всяка сед­мица все по-силни. Пол­зата от вас за общес­т­вото е много голяма. Недоумявам как може да има тол­кова нагли раз­бой­ници в род­ното здравеопаз­ване. Крайно време е да спрем да ги тър­пим!!!“, написа Кирил Домус­чиев във Фейс­бук.

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие