Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова към кметовете на БСП: Поклон пред усилията и стоицизма ви!

Корнелия Нинова към кметовете на БСП: Поклон пред усилията и стоицизма ви!

Корнелия Нинова към кметовете на БСП: Поклон пред усилията и стоицизма ви!

Вашите усилия в тази кампания дадоха надежда, че нашите ценности могат да обединяват и побеждават силните на деня, написа лидерката на социалистите

Уважаеми изб­рани кметове и общин­ски съвет­ници от левицата, 

Пок­лон пред усилията, труда ви и стоицизма да водите поч­тена кам­пания със сърце и мисъл за всички хора. Устояхте на без­п­рецеден­тен натиск, сплаш­вания и провокации. Труд­ното мина. Пред­с­тои по-трудното — да оправ­даете надеж­дите и очак­ванията на своите съг­раж­дани. Имате нашата под­к­репа“. 

Това казва лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в писмо, изп­ратено до всички новозиб­рани кметове и общин­ски съвет­ници на БСП.

Ето пъл­ният текст на пис­мото на Нинова:

Уважаеми другари,

Заедно преминахме през една от най-ожесточените и трудни кам­пании за избор на мес­тна власт. Благодаря ви от сърце!

Благодаря ви, че бяхме заедно — единни и под­к­репящи се.

Важ­ното от тези избори не са само увеличените позиции на БСП по места, спечелените градове, сред които и облас­тни цен­т­рове. 

Показахме на себе си и на цялото общес­тво, че мотивацията и вдъх­новението на социалис­тите не зависи от пар­тий­ната суб­сидия. Вашите усилия в тази кам­пания дадоха надежда, че нашите цен­ности могат да обединяват и побеж­дават сил­ните на деня.

​Уважаеми изб­рани кметове и общин­ски съвет­ници от левицата,

Пок­лон пред усилията, труда ви и стоицизма да водите поч­тена кам­пания със сърце и мисъл за всички хора. Устояхте на без­п­рецеден­тен натиск, сплаш­вания и провокации. Труд­ното мина. Пред­с­тои по-трудното — да оправ­даете надеж­дите и очак­ванията на своите съг­ражадани. Имате нашата под­к­репа.

​Уважаеми кан­дидати на левицата,

Не всички от вас ще заемат места в мес­т­ната власт, въп­реки че го зас­лужавате. Раз­бирам разочарованието ви, но не се отчай­вайте! Вашето старание няма да бъде заб­равено. Вие сте богат­с­т­вото на пар­тията. Имаме нужда от вашата енер­гия и сила. Промяната е трудна и бавна, но пътят е верен и трябва да го продъл­жим заедно”, се казва в обръщението на Кор­нелия Нинова.

На всички вас пожелавам от сърце здраве и много успехи, които да пос­тиг­нем единни. На добър час!

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие