Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът: Кооперациите се нуждаят от държавна подкрепа!

Вицепрезидентът: Кооперациите се нуждаят от държавна подкрепа!

Вицепрезидентът: Кооперациите се нуждаят от държавна подкрепа!

Илияна Йотова поздрави Националния съюз на трудово-производствените кооперации с неговия вековен юбилей

Често говорим за взаимопомощ, солидар­ност, за социална отговор­ност, но реално твърде малко работим за това. Трябва да се вгледаме във философията на кооператив­ното движение – успява се там, където хората са един до друг, подават си ръка и са отбор. С тези думи вицеп­резиден­тът Илияна Йотова привет­с­тва членовете на Национал­ния съюз на трудово-производителните кооперации, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

Вицеп­резиден­тът бе гост на тър­жес­т­веното отбеляз­ване на 100-годишния юбилей на съюза, който е един от най-старите в Европа. В него членуват 212 кооперации, членовете са над 7800.

Често пъти каз­ват, че кооперациите принад­лежат на един отминал период. Броят на членовете в съюза и резул­татите от дей­ността ви показва колко сте необ­ходими на нашето съв­ремие“, посочи Илияна Йотова.

Вицеп­резиден­тът под­черта, че в бурно раз­виващия се свят, в който социал­ната ножица е широко раз­т­ворена, кооперациите са двигателят на социал­ната и солидар­ната икономика.

Илияна Йотова поз­д­рави Национал­ния съюз на трудово-производителните кооперации за отговор­ното му отношение към хората с увреж­дания. Съюзът осигурява работа на около 2000 наши сънарод­ници с увреж­дания.

 

Благодаря ви, че давате на тези хора шанс за реализация и дос­тоен живот“, заяви вицеп­резиден­тът.

Национал­ният съюз на трудово-производителните кооперации е двигател на Европейс­кия форум за социално пред­п­риемачес­тво в Плов­див, на чието осмо издание тази година Илияна Йотова бе гост.

Национал­ният съюз на трудово-производителните кооперации работи активно със сред­ните професионални училища, изг­ради и клъс­тър с висши учебни заведения, който активно под­помага и кон­так­тите с чуж­бина“, под­черта вицеп­резиден­тът.

Илияна Йотова изтъкна, че кооперациите се нуж­даят от повече под­к­репа от дър­жавата, която мак­симално да улесни дей­ността им, като нап­рави законодател­ната уредба по-резултатна.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие