Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът: Кооперациите се нуждаят от държавна подкрепа!

Вицепрезидентът: Кооперациите се нуждаят от държавна подкрепа!

Вицепрезидентът: Кооперациите се нуждаят от държавна подкрепа!

Илияна Йотова поздрави Националния съюз на трудово-производствените кооперации с неговия вековен юбилей

Често говорим за взаимопомощ, солидар­ност, за социална отговор­ност, но реално твърде малко работим за това. Трябва да се вгледаме във философията на кооператив­ното движение – успява се там, където хората са един до друг, подават си ръка и са отбор. С тези думи вицеп­резиден­тът Илияна Йотова привет­с­тва членовете на Национал­ния съюз на трудово-производителните кооперации, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

Вицеп­резиден­тът бе гост на тър­жес­т­веното отбеляз­ване на 100-годишния юбилей на съюза, който е един от най-старите в Европа. В него членуват 212 кооперации, членовете са над 7800.

Често пъти каз­ват, че кооперациите принад­лежат на един отминал период. Броят на членовете в съюза и резул­татите от дей­ността ви показва колко сте необ­ходими на нашето съв­ремие“, посочи Илияна Йотова.

Вицеп­резиден­тът под­черта, че в бурно раз­виващия се свят, в който социал­ната ножица е широко раз­т­ворена, кооперациите са двигателят на социал­ната и солидар­ната икономика.

Илияна Йотова поз­д­рави Национал­ния съюз на трудово-производителните кооперации за отговор­ното му отношение към хората с увреж­дания. Съюзът осигурява работа на около 2000 наши сънарод­ници с увреж­дания.

 

Благодаря ви, че давате на тези хора шанс за реализация и дос­тоен живот“, заяви вицеп­резиден­тът.

Национал­ният съюз на трудово-производителните кооперации е двигател на Европейс­кия форум за социално пред­п­риемачес­тво в Плов­див, на чието осмо издание тази година Илияна Йотова бе гост.

Национал­ният съюз на трудово-производителните кооперации работи активно със сред­ните професионални училища, изг­ради и клъс­тър с висши учебни заведения, който активно под­помага и кон­так­тите с чуж­бина“, под­черта вицеп­резиден­тът.

Илияна Йотова изтъкна, че кооперациите се нуж­даят от повече под­к­репа от дър­жавата, която мак­симално да улесни дей­ността им, като нап­рави законодател­ната уредба по-резултатна.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие