Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Борисов да поиска оставката на министър Боил Банов

БСП: Борисов да поиска оставката на министър Боил Банов

Минис­тер­с­т­вото на кул­турата е изтър­вало сроковете за обжал­ване в ремонта на Лар­гото, заради което бъл­гар­с­кият данъкоп­латец без­въз­в­ратно губи 700 000 лева, припомни Алек­сан­дър Симов

След като БСП поиска остав­ката на минис­търа на кул­турата Боил Банов, сега призоваваме и Бойко Борисов да му я поиска, защото Банов няма мъжес­т­вото да  се оттегли сам от поста си, заради аферата “Ало, Банов съм”, която левицата раз­кри в началото на 2019 г.  Това поиска в пар­ламента депутатът от БСП Алек­сан­дър Симов, предаде БГНЕС.

“Припом­ням, че сме сезирали прокуратурата и се надяваме във връзка с новото раз­витие по случая, прокуратурата да си свърши работата и отново да пог­ледне към този случай”, комен­тира Симов.

Той припомни, че в началото на годината именно БСП са извадили скан­дал­ната афера на кул­тур­ния минис­тър за Лар­гото в София, с която той спести над 700 000 лв. на час­тен пред­п­риемач.

“Тогава основ­ното оправ­дание на Банов беше, че водят дело и вероятно ще го спечелят. Вчера видяхме как точно води дело Минис­тер­с­т­вото на кул­турата. То е изтър­вало сроковете за обжал­ване в резул­тата, на което бъл­гар­с­кият данъкоп­латец без­въз­в­ратно губи 700 000 лв. Това дейс­т­вие доказва, че всичко онова, което извадихме като инфор­мация и абсолютно вярно”, заяви той и определи това без­дейс­т­вие като скан­дално, както и като опит да се заметат следите.

Припом­няме, че Минис­тер­с­т­вото на кул­турата пропусна пос­лед­ния срок да обжалва съдеб­ното решение, с което бе отх­вър­лена претен­цията му за неус­тойка към строителя на столич­ното Ларго. Това ставаше ясно от определение на ВКС, с което делото бе окон­чателно прик­лючено. Това означава, че Минис­тер­с­т­вото на кул­турата не само няма да получи 753 хил. лв. неус­тойка, но и ще трябва да плати над 73 хил. лв. раз­носки по делото.

Ремон­тът на Лар­гото бе повод за скан­дала, придобив извес­т­ност като “Ало, Банов съм”. В началото на годината Елена Йон­чева от БСП оповести записи, от които твър­деше, че става ясно как Банов дава инс­т­рук­ции да се офор­мят документи, за да не дъл­жат изпъл­нителите неус­тойка. Самият Банев няколко пъти заяви, че не може да бъде обвиняван, защото минис­тер­с­т­вото води дела за неус­тойка. От определението на ВКС става ясно, че МК дори не е спазило срока за обжал­ване на делото, като пос­лед­ната въз­мож­ност за това е била на 12 март. От минис­тер­с­т­вото твър­дяха, че са подали жал­бата по пощата, обаче печатът на пис­мото е с дата 13 март, и жал­бата не е била приета.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие