Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Нашата философия на управление е коренно различна от днешното статукво

Социалист: Нашата философия на управление е коренно различна от днешното статукво

БСП фор­мира и пред­с­тавя една раз­лична философия за управ­ление на дър­жавата, от която Бъл­гария има нужда“. Това каза зам.-председателят на пар­ламента Крис­тиан Вигенин пред БНТ. Той комен­тира, че Бюджет 2020 показва, че  минис­тър Горанов на прак­тика се е превър­нал в счетоводител и то не добър счетоводител. Вигенин  бе категоричен, че управ­ляващите нямат никаква идея за решаването на сериоз­ните проб­леми на дър­жавата, защото правенето на политика през бюджета трябва да бъде обвър­зано с проб­лемите на дър­жавата и тях­ното решаване чрез него.

Ние ще под­к­репим увеличаването на зап­латите на учителите, но ако образованието наис­тина е приоритет за ГЕРБ, е нужна друга политика. Остава пороч­ната сис­тема — парите след­ват ученика, зап­латите не са обвър­зани с резул­татите. Ние искаме да се наб­легне върху качес­т­вото на образованието, което изис­ква един учеб­ник по пред­мет за един клас и без­п­латни учеб­ници от 1-ви до 12-ти клас“, обясни Крис­тиан Вигенин. Той каза още, че  мер­ките за демог­раф­с­ката политика в бюджета са  близо до нулата, въп­реки че се говори за нея вече няколко години. „Този тип политика, както я раз­бират минис­тър Горанов и ГЕРБ, води до това, че всяка година населението на Бъл­гария намалява с 40 000 души“, добави Крис­тиан Вигенин.  Той обясни, че  по всички статис­тики се показва, че Северозападът продъл­жава да изос­тава и в алтер­натив­ния бюджет, който левицата ще обсъжда в неделя е пред­виден специален фонд за Северозапада. „Няма по-ясно изразена алтер­натива в дър­жавата от БСП, въп­росът е как ще успеем да я раз­вием“, заяви социалис­тът.

Когато говорим за социал­ните  теми виж­даме, че за едни стан­дар­тът дърпа, за други обаче нещата се променят твърде бавно и ние сме страната с най-дълбоки социални раз­личия между най-богати и най-бедни и ножицата продъл­жава да се раз­т­варя“, комен­тира Вигенин. Той добави, че  генерирането на огромни излишъци в годините назад показва неп­равилни сметки от страна на управ­ляващите.

Във връзка с отминалите избори Крис­тиан Вигенин комен­тира, че е много  трудно да се прави национален анализ на мес­т­ните избори, без да се влезе в ситуацията на всяка община. Той добави, че  е факт, че ГЕРБ  е запазила влиянието си в мес­т­ната власт, макар и с извес­тно отс­тъп­ление. „Факт е също, че БСП отвоюва ново прос­т­ран­с­тво в мес­т­ната власт и показа способ­ност да се мобилизира“, уточни той.  „Кор­нелия Нинова работи за това БСП да се превърне в реална алтер­натива на управ­лението, което изис­ква активна пар­ламен­тарна дей­ност, ясни алтер­нативи по всяка една политика и лица, които са изразителите на тази политика. Пред­седателят на пар­тията има право на виж­дане, кои да бъдат лицата, които пред­с­тавят тази политика“, каза още Крис­тиан Вигенин. 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие