Раздават безплатни противогрипни ваксини за възрастните хора

От вчера започна раз­п­ределението на без­п­лат­ните противог­рипни вак­сини за въз­рас­т­ните хора, съоб­щава bTV.

В петък беше обявено, че над 100 000 дози прис­тиг­наха у нас със самолет.

За първи път този сезон на хората над 65-годишна въз­раст се полагат без­п­латни вак­сини. По данни на Национал­ната статис­тика става въп­рос за малко под милион и половина души. Без­п­лат­ните вак­сини тази зима обаче ще стиг­нат за 10% от тях, т.е. малко под 150 000 души. Пред­вижда се броят на без­п­лат­ните дози да расте всяка година, така че до 2022 г. да обх­ване една чет­върт от пен­сионерите.

От минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването уверяват, че въп­реки закъс­нението има дос­татъчно време за всички желаещи да си пос­тавят вак­сини. Все още у нас няма нито една положителна проба за грип благодарение на топ­лото време.