Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кирил Добрев: Станишев да признае, че иска властта в БСП

Кирил Добрев: Станишев да признае, че иска властта в БСП

Кирил Добрев: Станишев да признае, че иска властта в БСП

“Анализът на предиз­бор­ния щаб, който ръководех, беше по-обективен и критичен от док­лада на вът­реш­ната опозиция и най-важното — дава визия занап­ред“. Това заяви зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев по БТВ. Според него алтер­натив­ният документ е бил дреб­нав и един­с­т­веното посочено решение е било оставка на ръковод­с­т­вото. ”Това показва, че те нямат визия как да се раз­вива БСП занап­ред. Говорят за отминали времена”, каза още той.

Кирил Доб­рев отговори на някои от критиките на т.нар. вът­решна опозиция в пар­тията, според които промяната е под­мяна. ”Тук младежите се защитиха, защото това е обида към тях. Ако нещо сме свър­шили за тези 3 години, е, че изг­радихме и под­гот­вихме едно цяло поколение. Под­мяна е когато смениш Димитър Дъбов с Катя Николова, но промяна е, когато на мяс­тото на Георги Пирин­ски дойде Крум Зар­ков“, обясни Доб­рев. 

Относно обвиненията, че левицата се е превър­нала от  масова в елек­торална пар­тия, зам.-председателят на БСП отговори, че има хора в ръковод­с­т­вото, които през 1991 г. поемат пар­тията с 2 млн. гласа и същите хора са в ръковод­с­т­вото, когато БСП пос­тига 380 хил. гласа. “Циф­рите  показ­ват кой превърна пар­тията от масова в елек­торална. Отп­реди 3 години показ­ваме по-добри резул­тати“, каза още той. 

По повод  твър­денията за авторитар­ната пар­тия, Доб­рев сподели, че си спомня как Сер­гей Станишев и Михаил Михов като пред­седатели са решавали въп­роса с раз­лич­ното мнение в пар­тията — чрез изк­люч­ване. По думите му на Станишев би тряб­вало да събира социалис­тите в Европа и Бъл­гария, а не да е опозиционер на опозицион­ния лидер в Бъл­гария. “Нека Станишев има смелостта да приз­нае, че  иска отново да бъде лидер на БСП. Да каже — вярно е, ман­датът ми в ПЕС прик­лючва, БСП върви нагоре и е нор­мално пак искам да се яхна върху нея и да се кача на власт. Това са най-откровените думи, които може да каже Станишев.

По думите му процесът на промяна в БСП е болез­нен, но един­с­т­веният гарант, че процесите ще продъл­жат, е линията, която е поела това ръковод­с­тво. ”Знам, че това става трудно и бавно. Но в името на това да под­гот­вим и изг­радим нови политици, всички усилия си струват“, обясни Кирил Доб­рев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие