Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мая Манолова откри безплатна приемна за граждани

Мая Манолова откри безплатна приемна за граждани

Мая Манолова отваря без­п­латна приемна за граж­дани в новия си офис в столицата. Пър­вата приемна ще се проведе в сряда, на 27 ноем­ври, от 10.30 часа.

В сед­мич­ната без­п­латна приемна Манолова ще раз­г­лежда жалби и сиг­нали на граж­дани. Заедно с нея ще работи и екип от юристи, които ще помагат за решаване на проб­лемите, пос­тавени от граж­даните.

Прием­ната се намира на пл. „Славей­ков” в София, на адрес: ул. „Дякон Игнатий” 4, ет. 2.

За запис­ване и повече инфор­мация от 25 ноем­ври, са раз­к­рити след­ните телефони: 0988 15 73 54 и 02/ 421 76 44.

Хората имат своите очак­вания аз да продължа да им помагам. Като адвокат аз вече работя в моята кан­тора. Ще имам обаче и без­п­латна приемна за сиг­нали на граж­дани, които и сега не спират да ми се обаж­дат и да ме тър­сят”, анон­сира по-рано през сед­мицата инициативата си Манолова в свое телевизионно учас­тие.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...