Днес се прощаваме със Стефан Данаилов

Днес се прощаваме със Стефан Данаилов

Пок­лонението пред Стефан Данаилов ще е днес във фоайето на пър­вия бал­кон в Народ­ния театър “Иван Вазов“, съоб­щиха от театъра.

Вратите ще бъдат отворени в 11:00 ч.

Стефан Данаилов почина на 27 ноем­ври във Воен­номедицин­ска академия, където беше приет за лечение преди време. Обичаният от поколения бъл­гари актьор с над 150 роли в киното и театъра бе народен пред­с­тавител с шест ман­дата и заместник-председател на БСП, в периода 20052009 г. бе минис­тър на кул­турата на Репуб­лика Бъл­гария.