Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ЕС не може да приеме Истанбулската конвенция без съгласие на всички държави членки, България не дава!

ЕС не може да приеме Истанбулската конвенция без съгласие на всички държави членки, България не дава!

ЕС не може да приеме Истанбулската конвенция без съгласие на всички държави членки, България не дава!

Минис­тер­с­кият съвет одобри позицията на Репуб­лика Бъл­гария по дело пред Съда на Евросъюза, което е образувано по искане на Европейс­кия пар­ламент за становище относно присъединяването на ЕС към Кон­вен­цията на Съвета на Европа за превен­ция и борба с насилието над жени и домаш­ното насилие, извес­тна като Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. В рам­ките на делото ЕП отп­равя два въп­роса към Съда на ЕС, по които могат да учас­т­ват и дър­жавите членки, за да изразят своята позиция по исканите въп­роси. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво дава положителен отговор на въп­роса дали за сключ­ването от името на ЕС на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е необ­ходимо Съветът на ЕС да приеме две процедурни решения, по подобие на въз­п­риетия при под­пис­ването й под­ход. Вторият въп­рос се отнася по същес­тво до това дали е съв­мес­тимо с учредител­ните договори на ЕС Съюзът да сключи Истан­бул­с­ката кон­вен­ция без наличие на общо съг­ласие на всички дър­жави членки, в резул­тат на което те всички ще бъдат обвър­зани от тази кон­вен­ция. По този въп­рос правител­с­т­вото отговаря, че за сключ­ването от името на ЕС на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е необ­ходимо общото съг­ласие на всички дър­жави членки.

Бъл­гария не може да даде такова съг­ласие поради Решение № 13 от 27.07.2018 г. на Кон­с­титуцион­ния съд. В него се обявява, че Истан­бул­с­ката кон­вен­ция не съот­вет­с­тва на Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария, съоб­щиха от правител­с­т­вената прес­служба, припомня Епицентър.бг.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие