Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ЕС не може да приеме Истанбулската конвенция без съгласие на всички държави членки, България не дава!

ЕС не може да приеме Истанбулската конвенция без съгласие на всички държави членки, България не дава!

ЕС не може да приеме Истанбулската конвенция без съгласие на всички държави членки, България не дава!

Минис­тер­с­кият съвет одобри позицията на Репуб­лика Бъл­гария по дело пред Съда на Евросъюза, което е образувано по искане на Европейс­кия пар­ламент за становище относно присъединяването на ЕС към Кон­вен­цията на Съвета на Европа за превен­ция и борба с насилието над жени и домаш­ното насилие, извес­тна като Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. В рам­ките на делото ЕП отп­равя два въп­роса към Съда на ЕС, по които могат да учас­т­ват и дър­жавите членки, за да изразят своята позиция по исканите въп­роси. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво дава положителен отговор на въп­роса дали за сключ­ването от името на ЕС на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е необ­ходимо Съветът на ЕС да приеме две процедурни решения, по подобие на въз­п­риетия при под­пис­ването й под­ход. Вторият въп­рос се отнася по същес­тво до това дали е съв­мес­тимо с учредител­ните договори на ЕС Съюзът да сключи Истан­бул­с­ката кон­вен­ция без наличие на общо съг­ласие на всички дър­жави членки, в резул­тат на което те всички ще бъдат обвър­зани от тази кон­вен­ция. По този въп­рос правител­с­т­вото отговаря, че за сключ­ването от името на ЕС на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е необ­ходимо общото съг­ласие на всички дър­жави членки.

Бъл­гария не може да даде такова съг­ласие поради Решение № 13 от 27.07.2018 г. на Кон­с­титуцион­ния съд. В него се обявява, че Истан­бул­с­ката кон­вен­ция не съот­вет­с­тва на Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария, съоб­щиха от правител­с­т­вената прес­служба, припомня Епицентър.бг.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...