Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Намаляват приема в болница и вдигат цените на над 200 пътеки

Намаляват приема в болница и вдигат цените на над 200 пътеки

Намаляват приема в болница и вдигат цените на над 200 пътеки

Лимитът за прием в бол­ница да бъде намален със 7% и да се вдиг­нат цените на над 200 клинични пътеки средно с около 14%, така че да се спре навър­тането на оборот от ненужни хос­питализации и да се насочи ресурс към самото лечение на бол­ните, пред­вижда новият Национален рам­ков договор (НРД), който Лекар­с­кият съюз и Здрав­ната каса пред­с­тои да под­пишат. В петък Съборът на със­лов­ната лекар­ска организация даде ман­дат на ръковод­с­т­вото си да под­пише новия договор с 209 гласа “за“, 22 “против“ и 8 “въз­дър­жал се“, съобщи Медияпул.бг. Отпадна идеята да се орежат платените от НЗОК лекар­с­тва на хората. Спор­ната идея да се ограничи броят на изпис­ваните и плащани от Здрав­ната каса лекар­с­тва за едно заболяване е отпад­нала от проекта, увериха в петък пред­седателят на Лекар­с­кия съюз д-р Иван Маджаров и шефът на Над­зор­ния съвет на НЗОК Жени Начева. Тя обяви, че тек­с­товете, които въз­мутиха лич­ните лекари, са били грешка на ниво работна група. Преди началото на събора на със­лов­ната лекар­ска организация Маджаров също увери, че спор­ните тек­с­тове са отпад­нали и допълни, че новият договор е по-добър и зас­лужава да бъде под­к­репен. Спор­ните тек­с­тове пред­виж­даха за всяко заболяване лекарите да могат да пред­пис­ват не повече от 3 медикамента, а когато се изпол­з­ват ком­бинирани лекар­с­т­вени продукти с повече от една със­тавка — не повече от 2 медикамента. Освен това се пред­лагаше НЗОК да плаща тези лекар­с­тва само ако са в рам­ките на до две основни терапев­тични групи. Лични лекари се оплакаха, че така на пациен­тите ще им се наложи да си плащат сами повечето лекар­с­тва, защото нап­ример бол­ните със сър­дечна недос­татъч­ност масово се лекуват с лекар­с­тва от пет раз­лични групи. Сходна е и ситуацията при пациенти с диабет и тежки форми на хипер­тония. БЛС се раз­г­раничи от озовалите се нез­найно как в проекта на НРД тек­с­тове, а в петък стана ясно, че и НЗОК се отказва от тях след вдиг­налия се шум.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...