Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Посланията на политиците за Новата година

Посланията на политиците за Новата година

Посланията на политиците за Новата година

Президентът, премиерът и председателят на НС поздравиха българите

Какви пос­лания отп­равиха политиците за 2020 година, обобщи БНТ. В новогодиш­ното си обръщение президен­тът Румен Радев отбеляза как изминалата година е показала, че демок­рацията и благоден­с­т­вието изис­к­ват нашето пос­тоянно усилие. Премиерът Бойко Борисов нап­рави рав­нос­метка, че годината е била добра за Бъл­гария. Пред­седателят на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева, припомни, че на пар­ламен­тар­ните избори през 2017 г. са обещали 1200 лв. средна зап­лата до края на ман­дата, мнозина не повяр­ваха, но ето че това обещание на пар­ламен­тар­ното мнозин­с­тво е факт, година и половина преди пос­тавения срок. Дър­жав­ният глава заяви, че решенията за бъдещето ни се вземат на тъмно, а парите ни се хар­чат безот­говорно. Неп­рекъс­нато се отчитат успехи, докато нищетата се множи, а качес­т­вото на живот пада драс­тично. Дос­тъпът до вода и въз­дух се прев­ръща във въп­рос на оцеляване. Премиерът Борисов посочва, че през миналата година кабинетът е работил за повишаване на доходите на бъл­гарите, ускоряване на рас­тежа на икономиката, раз­к­риването на нови работни места. И че инвес­тициите в образованието и здравеопаз­ването еднов­ременно с рефор­мирането на двата сек­тора е водещата задача за правител­с­т­вото през новата 2020-а. Той увери, че управ­ляващите отчитат греш­ките си и се учат от тях. Морал­ните стан­дарти ще продъл­жат да са водещи в отношенията ни с граж­даните, заяви още Борисов.

Той изпол­зва фейс­бук, за да отп­рави поз­д­рав към бъл­гарите по случай нас­тъп­ването на новата 2020 година. Пред­седателят на Пар­ламента Цвета Караян­чева цитира социологически проуч­вания, според които оптимиз­мът на бъл­гарите се е повишил. Бюджетът за 2020 г., който НС прие, е гаран­цията за твър­дото намерение на управ­ляващите да продъл­жат по този път.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...