Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 124, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Посланията на политиците за Новата година

Посланията на политиците за Новата година

Посланията на политиците за Новата година

Президентът, премиерът и председателят на НС поздравиха българите

Какви пос­лания отп­равиха политиците за 2020 година, обобщи БНТ. В новогодиш­ното си обръщение президен­тът Румен Радев отбеляза как изминалата година е показала, че демок­рацията и благоден­с­т­вието изис­к­ват нашето пос­тоянно усилие. Премиерът Бойко Борисов нап­рави рав­нос­метка, че годината е била добра за Бъл­гария. Пред­седателят на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева, припомни, че на пар­ламен­тар­ните избори през 2017 г. са обещали 1200 лв. средна зап­лата до края на ман­дата, мнозина не повяр­ваха, но ето че това обещание на пар­ламен­тар­ното мнозин­с­тво е факт, година и половина преди пос­тавения срок. Дър­жав­ният глава заяви, че решенията за бъдещето ни се вземат на тъмно, а парите ни се хар­чат безот­говорно. Неп­рекъс­нато се отчитат успехи, докато нищетата се множи, а качес­т­вото на живот пада драс­тично. Дос­тъпът до вода и въз­дух се прев­ръща във въп­рос на оцеляване. Премиерът Борисов посочва, че през миналата година кабинетът е работил за повишаване на доходите на бъл­гарите, ускоряване на рас­тежа на икономиката, раз­к­риването на нови работни места. И че инвес­тициите в образованието и здравеопаз­ването еднов­ременно с рефор­мирането на двата сек­тора е водещата задача за правител­с­т­вото през новата 2020-а. Той увери, че управ­ляващите отчитат греш­ките си и се учат от тях. Морал­ните стан­дарти ще продъл­жат да са водещи в отношенията ни с граж­даните, заяви още Борисов.

Той изпол­зва фейс­бук, за да отп­рави поз­д­рав към бъл­гарите по случай нас­тъп­ването на новата 2020 година. Пред­седателят на Пар­ламента Цвета Караян­чева цитира социологически проуч­вания, според които оптимиз­мът на бъл­гарите се е повишил. Бюджетът за 2020 г., който НС прие, е гаран­цията за твър­дото намерение на управ­ляващите да продъл­жат по този път.

България

Икономика

Тол таксите тръгват нагоре

Раз­мерът на тол так­сата за изминато раз­с­тояние от теж­котоварни пътни превозни сред­с­тва ще бъде увеличен поетапно. Въвежда се и реално так­сув…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Да не бързаме за лиценза на БФС, нищо не се знае, заяви министърът на младежта и и спорта в оставка Радостин Василев

Правител­с­т­вото на Кирил …

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Лисичанск може да падне следващите няколко дни, твърдят анализатори

Рус­ките сили са зав­зели още две селища в Луган­ска област. Това са Лос­кути…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...