Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина Силва Зурлева

Почина Силва Зурлева

Почина Силва Зурлева

Жур­налис­т­ката и биз­нес дама Сил­вия Зур­лева почина в пър­вия дена на Новата година при нелеп инцидент къщата си в село Ковачевица. Няма никакви сиг­нали за насилие, категорични са от полицията. Професионал­ната биог­рафия на Зур­лева е свър­зана предимно с „Нова телевизия”, на чието управ­ление пос­вещава близо 20 години. Родена е на 26 фев­руари 1958 г. в Кюс­тен­дил. Завър­шила е СУ “Св. Климент Охрид­ски” със специал­ност бъл­гар­ска филология и новог­ръцки език и литература. Дип­ломира се със златен медал и започва кан­дидат­ска дисер­тация на тема “Морето в съв­ремен­ната гръцка поезия”. Преводач е на художес­т­вена литература, пише рецен­зии за книги от бал­кан­ски автори. Работи като редак­тор пос­ледователно в БНТ и София прес, става корес­пон­дент на гръцки вес­т­ници и списания.

От 10 май 1999 г. е управител на медий­ната групировка “Антена Бъл­гария”, а от март 2001 г. – пред­седател на Съвета на дирек­торите на Нова телевизия. От 2009 е член на Управител­ния съвет до 8 май 2019 г. Президен­тът Румен Радев изрази съболез­нования на семейс­т­вото и близ­ките на Силва Зур­лева, жур­налист, преводач, дъл­гогодишен ръководител на Нова телевизия, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. Светла следа оставя и ангажираността на Силва Зур­лева с общес­т­вено значими каузи като „Бъл­гар­с­ката Коледа“, която всяка година дава своя принос за здравето и лечението на хиляди бъл­гар­ски деца“ отбеляза още президен­тът. Министър-председателят Бойко Борисов изпол­зва профила си в социал­ната мрежа “Фейс­бук, за да изкаже съболез­нованията си по повод смъртта на Силва Зур­лева.

Бог да прости Силва Зур­лева! Съболез­нования на семейс­т­вото и на близ­ките ѝ“, написа премиерът. Без­с­порен професионалист, талан­т­лив, умен и поч­тен човек, Силва Зур­лева отдаваше сили да се налагат прин­ципите на жур­налис­тичес­ката етика и морал в най-трудните години, когато тези прин­ципи бяха под­меняни от слугин­ска и поръч­кова жур­налис­тика. Нес­лучайно тя беше отс­т­ранена от телевизията, на която отдаде професионал­ния си живот, заявиха в съболез­нователен адрес от Съюза на издателите в Бъл­гария. Редак­цията на „Земя” се присъединява към скръбта на близ­ките, колегите и приятелите й. Ще запом­ним Силва Зур­лева като интелиген­тен, кул­турен, мил и внимателен човек.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...