Пикът на грипа се чака през втората половина на февруари

Пикът на грипа се чака през втората половина на февруари

Грип­ната епидемия ни удря в средата на януари, предуп­реди проф. Тодор Кан­тар­джиев, шеф на Национал­ния цен­тър по паразитни и заразни болести пред „Нова телевизия”.

Професорът очаква епидемич­ното раз­п­рос­т­ранение да бъде във втората половина на януари, а пикът на грипа да дойде през втората половина на фев­руари. По думите му от грипа боледуват много хора и трябва да се пазим от услож­нения. Според медика епидемията сред хората започва, когато имунитетът е нисък. Вече си мием ръцете и пол­з­ваме кър­пички. При нас­тъп­ване на грипа хората трябва да избяг­ват здравис­ването, за да не се стигне до заболяване, съветва медикът. Той обясни, че грип­ната обс­тановка в страната се следи по два начина — броят на хората, които се обръщат за медицин­ска помощ и анализ, който показва къде се е увеличила заболяемостта. В края на годината най-много случаи има в южните области на страната — Ямбол, Хас­ково и Бур­гас. Имаме около 30% по-малко болни в срав­нение със същия период от миналата година, успокои хората още професорът.