Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) В присъствието на президента Радев патриарх Неофит освети бойните знамена на Българската армия

В присъствието на президента Радев патриарх Неофит освети бойните знамена на Българската армия

В присъствието на президента Радев патриарх Неофит освети бойните знамена на Българската армия

Богоявленският водосвет беше отслужен и във всички гарнизони на Българската армия

На площад “Свети Алек­сан­дър Нев­ски в София се проведе ритуалът за освещаване на бой­ните знамена и знамената светини на Бъл­гар­с­ката армия, който традиционно се извър­шва на днеш­ния голям хрис­тиян­ски праз­ник Богояв­ление, предаде Новини.бг. Президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ на Въоръжените сили Румен Радев учас­тва в ритуала, прие почет­ния строй на пред­с­тавител­ните части на Бъл­гар­с­ката армия и положи венец пред памет­ника на Нез­най­ния воин. Присъс­т­ваха още Негово светей­шес­тво пат­риарх Неофит, минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, и начал­никът на отб­раната генерал Анд­рей Боцев, кметът на София Йор­данка Фан­дъкова, висши военни, народни пред­с­тавители, пред­с­тавители на мес­т­ната власт, на военно пат­риотич­ните съюзи, общес­т­веници и граж­дани. Нека поръс­ването с тази богояв­лен­ска вода бъде за здраве и още много успехи на непобедимото бъл­гар­ско войн­с­тво, на всички онези сред нас, които са изб­рали и са се пос­ветили на това жер­т­вено служение, защото тех­ният под­виг е изява на най-висшата и без­корис­тна любов и под­виг, който е богопод­ражателен, каза пат­риар­хът в молит­вата към Гос­под. Защото, както свидетел­с­тва Сам Гос­под Иисус Хрис­тос от страниците на светото Еван­гелие, “никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели“ (Иоан 15:13), добави пат­риарх Неофит в словото си за праз­ника. Водос­вет беше отс­лужен на знамената-светини на Шести пехотен Тър­нов­ски полк, Тридесети пехотен Шей­нов­ски полк, Двадесет и трети пехотен Шип­чен­ски полк, Тринадесети пехотен Рил­ски полк, Двадесет и пети Драгоман­ски полк, Пет­надесети пехотен Лом­ски полк, Двадесет и чет­върти пехотен Чер­номор­ски полк и щан­дарта на Първи конен полк, както и на бой­ните знамена на Национал­ната гвар­дейска част, Воен­ната академия “Г. С. Раков­ски“, воен­ните фор­мирования 44 510 – София, 22 320 – Божурище, 24 900 – Враж­дебна, 28 860 – Горна Малина, 42 600 – Мусачево. Богояв­лен­с­кият водос­вет беше отс­лужен и във всички гар­низони на Бъл­гар­с­ката армия.

Традиционно на Йор­данов­ден бой­ните знамена се поръс­ват със светена вода, а според историците ритуалът датира още от времето на цар Симеон Велики, който в далеч­ната 917 г., преди бит­ката при Ахелой, наредил знамената да бъдат наръсени за победа. Тази прак­тика е изцяло възоб­новена през 1993 г., припомня Епицентър.бг. Праз­нич­ният ден започна с тър­жес­т­вени литур­гии в цър­к­вите в цялата страна, света Василиева литур­гия беше отс­лужена и в катед­рал­ния храм „Св. Алек­сан­дър Нев­ски“.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие