Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 128, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: ГЕРБ прикриват информация, опасна за здравето на българите

Корнелия Нинова: ГЕРБ прикриват информация, опасна за здравето на българите

Корнелия Нинова: ГЕРБ прикриват информация, опасна за здравето на българите

Някой изкарва много пари, за да трови българския народ, заяви лидерката на БСП

ГЕРБ ни дадоха още един аргумент за вот на недоверие. Освен че са неком­петен­тни и проявиха без­хаберие за кризата с водата и бок­лука, умиш­лено прик­риват инфор­мация, опасна за здравето на бъл­гар­с­кия народ. Депутат­ката от ГЕРБ и бивш екологичен минис­тър Ивелина Василева каза, че не е внасян бол­ничен отпадък в Бъл­гария. Раз­полагам с пис­мен отговор от Владис­лав Горанов, който гласи, че общото количес­тво, внесени от трети страни бол­нични отпадъци, през периода 20142019г. е 2,9 тона. Г-жа Василева е била минис­тър по това време. И днес излиза и лъже бъл­гар­с­кия народ или прик­рива тези факти”. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред БТВ.

Бях извикана в Бобов дол по покана на жителите на общината. Те многок­ратно, с месеци наред алар­мират инс­титуции, аген­ции, но никой не им обръща внимание. Там всеки ден се карат десетки камиони с бок­лук от третият свят, които се горят с въг­лища. Остатъкът се зарива в отк­рития руд­ник в Бобов дол. Учители ми сиг­нализираха, че там има бум на хепатит А при деца, както и случаи на тубер­кулоза. Някой изкарва много пари, за да трови бъл­гар­с­кия народ”, каза Нинова. Лидерът на БСП обясни и за визитата си в с. Яворец, където след ней­ната намеса е отказано раз­решение за промиването и изх­вър­лянето на бок­луци в мес­т­ната река.

Защо никой не отиде в Бобов дол и да каже на хората, че не страдат от изх­вър­лянето на бок­луците, че си въоб­разяват и че това е сценарий? Да отидат да кажат на хората в Пер­ник, Шумен и другите градове, където няма вода, че те нямат проб­лем, че има вода, и че просто им внушават. Да не го обяс­няват по студията. Да се изп­равят пред хората. Защото ние сме били там. Знаем тех­ните тревоги и пред­с­тав­ляваме тех­ните искания”, каза Кор­нелия Нинова. Тя поясни, че БСП ще свърши работата си като пар­тия: „Ние сме народни пред­с­тавители и когато хората ни повикат — отиваме,когато има проб­лем– им помагаме”.

Нинова изб­рои причините за вота на недоверие — че

близо половин милион бъл­гари са на воден режим

, вносът на бок­луци, преработ­ката и изгарянето им и замър­сяването на въз­духа вслед­с­т­вие на това.

Пред­седателят на БСП припомни, че през 2015г., след навод­нението в Мизия, е пос­тавила въп­роса за кон­т­рола на язовирите. „Преди 1 месец отчитат, че 400 язовира са в аварийно със­тояние и че над 113 язовира са с неус­тановен соб­с­т­веник. 10 години управ­ляваш дър­жавата и не можеш да раз­береш кой е соб­с­т­веникът на тези язовири. Отпус­наха 500 милиона извън бюджета за ремонт на язовири и 400 са в критично със­тояние. А с парите какво стана?” попита Нинова. Тя под­черта, че цената на водата се е увеличила 3 пъти за 10 години : „Колко милиона съб­рахте за тези години от бъл­гар­с­кия народ? Защо само близо 1% от водоп­ренос­ната мрежа е ремон­тирана. Защо изтича 80% от водата на Бъл­гария? Къде отидоха тези пари?”, попита лидерът на социалис­тите.

Нинова заяви, че по искане на жителите на Пер­ник преди Нова година е била на среща в общината с кмета, кметове, общин­ски съвет­ници, жители на Пер­ник и те са помолили да поиска среща с глав­ния прокурор, за да поиска инфор­мация дали се водят раз­с­лед­вания за вод­ната криза. „Още когато поис­ках срещата с г-н Гешев, обявих, че я искам от името на хората, задавам тех­ните въп­роси и ако има среща, ще се върна, за да предам инфор­мацията на пер­ничани. Те искат да знаят кой е виновен за със­тоянието, до което ги докараха и кой ще понесе отговор­ността. Зададох въп­росите пис­мено и очак­вам отговори”, каза тя.

Не съм искала среща с кмета на Пер­ник и затова няма как тя да ми е отказана.

Имах среща с жителите на Пер­ник, срещ­нах се с хората в квар­тал Мошино, с общин­с­ката и облас­т­ната струк­тура на БСП, с хора от Радомир, които също се въл­нуваха от въп­роса”, каза Кор­нелия Нинова. Тя изрази надежда кметът на Пер­ник да не заб­равя, че е бил изб­ран като алтер­натива на ГЕРБ, а не като част от статук­вото. „Неговото място е на страната на пер­ничани, а не на страната на пар­тии и правител­с­тво. Те искат да знаят кой е виновен”, каза Нинова.

На въп­рос дали е 100 процента под­к­репена за пред­седател Нинова отговори: „Ако имам сто процента под­к­репа, това е проб­лем. Аз не съм Бойко Борисов, на чиито кон­г­реси 100 процента гласуват за и никой не се изказва. Пред­с­тоящият пряк избор на пред­седател на БСП е много модерно, европейско решение на левицата. Гор­дея се, че го пред­ложих и че се прие, защото така се дава сила на всеки член на пар­тията”, завърши Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Loading...

Култура

Отличиха балета на Старозагорската опера като „Балетна трупа на годината“

Балетът на Дър­жавна опера-Стара Загора бе отличен за „Балетна трупа на годината“. Това стана на официална церемония на професионал­ната танцо…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стоилов видя положителна промяна в Левски след успеха над Локомотив (Сф)

Нас­тав­никът на Лев­ски Станимир Стоилов видя положителна промяна в играта на тима при победата с 2:1 над Локомотив (София) в срав­нение с …

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО не безпокои Русия, но ще има отговор

„По отношение на Фин­лан­дия и Швеция, ние нямаме проб­леми с тях, как­вито, за съжаление, имаме с Украйна. С тях нямаме териториални спорове. Н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

При откриване на жътвата властта се изхвърли, че ще се приберат рекордните 7,3 млн. т хлебно зърно

След като в редица региони от страната жът…

Прочети още:

Loading...