Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Корнелия Нинова: Борисов сменя гумите, но двигателят му вече не работи

Корнелия Нинова: Корнелия Нинова: Борисов сменя гумите, но двигателят му вече не работи

Корнелия Нинова: Корнелия Нинова: Борисов сменя гумите, но двигателят му вече не работи

Вотът на недоверие  не е само за кризата в Пер­ник. Той е за национал­ния проб­лем с водата, за без­кон­т­рол­ния внос и горене на бок­луци, който замър­сява въз­духа, заяви лидер­ката на опозицията

Смяна на минис­т­рите  няма да промени нищо. Борисов прибягва до смяна на резер­в­ните гуми на кола, чийто двигател вече не работи. Тя не се движи и тръгва на заден ход. Много пъти сме били свидетели на смяна на минис­три в негови кабинети, без да се промени нищо. Нашата политика е да се смени модела и цялото правител­с­тво”. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред БТВ. „Нено Димов не е един­с­т­веният винов­ник и е изкупителна жер­тва на целия този модел. Има доста инс­титуции, които са отговорни за тези проб­леми. Минис­т­рите на ГЕРБ не ги закачат. Предимно коалицион­ният пар­т­ньор поема отговор­ността”, комен­тира Нинова. Тя посочи, че въп­росът за отговор­ността стои отворен и  е преди всичко в премиера : „Сис­темата на управ­ление е сбър­кана. Борисов сменя минис­три, но наз­наченията и политиките ги прави той”. „Нека да отидат в Пер­ник и да кажат на хората, че е фал­шива новина, че нямат вода. Или в Бобов дол, че е фал­шива новина, че децата им имат Хепатит А, защото там се гори бол­ничен отпадък”, заяви лидерът на БСП. Тя комен­тира, че кризата в Пер­ник не е продик­тувана от това, че градът не е защитил проекта за воден цикъл : Тогава защо има проб­лем в Ботев­г­рад, в Шумен, в Ловеч, в Сливен. Защо  в Доб­ричко 2 години са на режим на водата? Проб­лемът е национален”.

За 10 години при управ­лението на ГЕРБ се унищожиха инс­титуциите в Бъл­гария.

Не е работило РИОСВ, не е работило ДНСК, минис­три не са забелязали какво става. Борисов нап­рави така през тези 10 години, че всички проб­леми се решават през 1 човек.Това е този начин на управ­ление, в който се обез­личават инс­титуциите и дър­жав­ността. Политиката не е търговия.Като раз­х­вър­лиш едни пари, не можеш за да си купиш лич­ното спокойс­т­вие  и да кажеш проб­лемът е решен. Е, не е решен. Той е системен,структурен и отлаган. Така с отлагане и плащане се стигна дотук”, каза Кор­нелия Нинова. „Вотът на недоверие  не е само за кризата в Пер­ник. Той е за национал­ния проб­лем с водата, за без­кон­т­рол­ния внос и горене на бок­луци, който замър­сява въз­духа”, припомни мотивите за вотът на недоверие лидерът на БСП. Тя допълни, че ако има прин­ципи в политиката, вотът ще  е успешен. ”Ако всички пар­тии, които на думи са опозиция гласуват вота, той ще мине”,  каза Нинова. „Напос­ледък се акцен­тира върху темата с бок­лука от Италия, но за нас е много важна темата за бок­лука от третия свят. 734 хиляди тона за 5 години по документи от Владис­лав Горанов, в който се включва и 3 тона бол­ничен отпадък. Сега само Нено Димов е виновен. А вносът от третия свят от къде е? От мит­ниците. А Горанов къде е, за да каже кой е кон­т­ролирал този внос? Къде се горят тези бок­луци, какви са ефек­тите от това нещо”, попита Кор­нелия Нинова. Тя комен­тира, че в момента хората в Пер­ник са пос­тавени в ситуация да избират  дали да имат хляб, или вода : „Дали да останат без работа, или да имат вода. Това е нечовешко в 21 в.” Нинова посочи, че

от БСП искат остав­ката на правител­с­т­вото, защото цели сис­теми гър­мят една след друга.

В момента се заформя огромен скан­дал и в здравеопазването.Експерти каз­ват, че след­ващата бомба ще е в енергетиката.Отново има чума по свинете, цената на свин­с­кото се покачи с 50%, расте цената на водата и хляба”. „Докато бол­ниците са тър­гов­ски дружес­тва, който и минис­тър да дойде, резул­татът ще е същият. Пър­вото дейс­т­вие е дър­жавата да промени статута на бол­ниците да не са тър­гов­ски дружес­тва”, обясни пред­седателят на БСП. Тя посочи, че такава прак­тика няма никъде в цяла Европа. „Пак се правят на изненадани, че не са знаели, че едно лекар­с­тво в общин­с­ката бол­ница е 150лв, а в час­т­ната е 1050лв. Как не знаете? Вие пред­ложихте този закон. ГЕРБ внесоха този закон и си го приеха, според който час­т­ните бол­ници не правят общес­т­вени поръчки. Тук не става въп­рос за без­хаберие и нез­нание. Това е умиш­лена политика и за това е виновен пър­вият”, заяви Нинова. „В пар­тията в момента върви отчетно-изборна кам­пания. Всеки член на пар­тията ще може да гласува на 26 април.Това е едно модерно, европейско наше решение”, завърши Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...