Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Корнелия Нинова: Борисов сменя гумите, но двигателят му вече не работи

Корнелия Нинова: Корнелия Нинова: Борисов сменя гумите, но двигателят му вече не работи

Корнелия Нинова: Корнелия Нинова: Борисов сменя гумите, но двигателят му вече не работи

Вотът на недоверие  не е само за кризата в Пер­ник. Той е за национал­ния проб­лем с водата, за без­кон­т­рол­ния внос и горене на бок­луци, който замър­сява въз­духа, заяви лидер­ката на опозицията

Смяна на минис­т­рите  няма да промени нищо. Борисов прибягва до смяна на резер­в­ните гуми на кола, чийто двигател вече не работи. Тя не се движи и тръгва на заден ход. Много пъти сме били свидетели на смяна на минис­три в негови кабинети, без да се промени нищо. Нашата политика е да се смени модела и цялото правител­с­тво”. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред БТВ. „Нено Димов не е един­с­т­веният винов­ник и е изкупителна жер­тва на целия този модел. Има доста инс­титуции, които са отговорни за тези проб­леми. Минис­т­рите на ГЕРБ не ги закачат. Предимно коалицион­ният пар­т­ньор поема отговор­ността”, комен­тира Нинова. Тя посочи, че въп­росът за отговор­ността стои отворен и  е преди всичко в премиера : „Сис­темата на управ­ление е сбър­кана. Борисов сменя минис­три, но наз­наченията и политиките ги прави той”. „Нека да отидат в Пер­ник и да кажат на хората, че е фал­шива новина, че нямат вода. Или в Бобов дол, че е фал­шива новина, че децата им имат Хепатит А, защото там се гори бол­ничен отпадък”, заяви лидерът на БСП. Тя комен­тира, че кризата в Пер­ник не е продик­тувана от това, че градът не е защитил проекта за воден цикъл : Тогава защо има проб­лем в Ботев­г­рад, в Шумен, в Ловеч, в Сливен. Защо  в Доб­ричко 2 години са на режим на водата? Проб­лемът е национален”.

За 10 години при управ­лението на ГЕРБ се унищожиха инс­титуциите в Бъл­гария.

Не е работило РИОСВ, не е работило ДНСК, минис­три не са забелязали какво става. Борисов нап­рави така през тези 10 години, че всички проб­леми се решават през 1 човек.Това е този начин на управ­ление, в който се обез­личават инс­титуциите и дър­жав­ността. Политиката не е търговия.Като раз­х­вър­лиш едни пари, не можеш за да си купиш лич­ното спокойс­т­вие  и да кажеш проб­лемът е решен. Е, не е решен. Той е системен,структурен и отлаган. Така с отлагане и плащане се стигна дотук”, каза Кор­нелия Нинова. „Вотът на недоверие  не е само за кризата в Пер­ник. Той е за национал­ния проб­лем с водата, за без­кон­т­рол­ния внос и горене на бок­луци, който замър­сява въз­духа”, припомни мотивите за вотът на недоверие лидерът на БСП. Тя допълни, че ако има прин­ципи в политиката, вотът ще  е успешен. ”Ако всички пар­тии, които на думи са опозиция гласуват вота, той ще мине”,  каза Нинова. „Напос­ледък се акцен­тира върху темата с бок­лука от Италия, но за нас е много важна темата за бок­лука от третия свят. 734 хиляди тона за 5 години по документи от Владис­лав Горанов, в който се включва и 3 тона бол­ничен отпадък. Сега само Нено Димов е виновен. А вносът от третия свят от къде е? От мит­ниците. А Горанов къде е, за да каже кой е кон­т­ролирал този внос? Къде се горят тези бок­луци, какви са ефек­тите от това нещо”, попита Кор­нелия Нинова. Тя комен­тира, че в момента хората в Пер­ник са пос­тавени в ситуация да избират  дали да имат хляб, или вода : „Дали да останат без работа, или да имат вода. Това е нечовешко в 21 в.” Нинова посочи, че

от БСП искат остав­ката на правител­с­т­вото, защото цели сис­теми гър­мят една след друга.

В момента се заформя огромен скан­дал и в здравеопазването.Експерти каз­ват, че след­ващата бомба ще е в енергетиката.Отново има чума по свинете, цената на свин­с­кото се покачи с 50%, расте цената на водата и хляба”. „Докато бол­ниците са тър­гов­ски дружес­тва, който и минис­тър да дойде, резул­татът ще е същият. Пър­вото дейс­т­вие е дър­жавата да промени статута на бол­ниците да не са тър­гов­ски дружес­тва”, обясни пред­седателят на БСП. Тя посочи, че такава прак­тика няма никъде в цяла Европа. „Пак се правят на изненадани, че не са знаели, че едно лекар­с­тво в общин­с­ката бол­ница е 150лв, а в час­т­ната е 1050лв. Как не знаете? Вие пред­ложихте този закон. ГЕРБ внесоха този закон и си го приеха, според който час­т­ните бол­ници не правят общес­т­вени поръчки. Тук не става въп­рос за без­хаберие и нез­нание. Това е умиш­лена политика и за това е виновен пър­вият”, заяви Нинова. „В пар­тията в момента върви отчетно-изборна кам­пания. Всеки член на пар­тията ще може да гласува на 26 април.Това е едно модерно, европейско наше решение”, завърши Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...