Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Хиляди хора с увреждания останаха без личен асистент

Социалист: Хиляди хора с увреждания останаха без личен асистент

Социалист: Хиляди хора с увреждания останаха без личен асистент

Кой е виновен и как ще понесе отговорността си, запита народният представител Георги Гьоков

Хиляди хора с увреж­дания останаха без право на личен асис­тент, социален асис­тент и домашен помощ­ник заради без­хаберието на управ­ляващите, които не осигуриха нав­ременно финан­сиране“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Гьоков. Той припомни, че след прик­люч­ване на операция „Независим живот” по Оперативна прог­рама „Раз­витие на човеш­ките ресурси, с която се предос­тавяха социал­ните услуги „личен асис­тент” и „домашен  помощ­ник”, от месец юли 2017 г., социални услуги в домашна среда са обез­печавани със сред­с­тва вече от дър­жав­ния бюджет. „Така по общини се съз­даде въз­мож­ност  да се сключат договори за продъл­жаване на услугите, без да се променя обх­ватът на пот­ребителите. Но отпус­кането на сред­с­тва за продъл­жаване на прог­рамата винаги бе съп­роводено с неяс­нота, несигур­ност и прекъс­ване на предос­тавяне на услугите“, уточни Гьоков.

Народ­ният пред­с­тавител от левицата акцен­тира, че в края на миналата година, на всички срещи с общините и на всички въп­роси от народни пред­с­тавители, общини и заин­тересовани лица, от МТСП и Аген­ция за социално под­помагане се е твър­дяло, че в бюджета на минис­тер­с­т­вото за 2020 година са пред­видени сред­с­тва за продъл­жаване на финан­сирането на услугите „личен асис­тент” и „домашен помощ­ник”. „Но годината си изтече и отново прекъс­ване и пълна неяс­нота по отношение на това какво ще се случва по предос­тавяне на тези услуги от общините и тях­ното финан­сиране. Общините отново не знаят как да реагират“, категоричен е Гьоков. Той под­черта, че заради това всички договори с пот­ребителите, които пол­з­ват услугите и с лицата, които ги предос­тавят, като „лични асис­тенти“ и „домашни помощ­ници“ трябва вече да са прек­ратени, считано от 01.01.2020 г.

Кой е виновен за съз­дадената за пореден път неп­рием­лива ситуация? И как ще понесе отговор­ност за това? Ще бъде ли въобще осигурено финан­сиране за продъл­жаване на финан­сирането на услугите „личен асис­тент” и „домашен помощ­ник”, предос­тавяни от общините? И кога?“, попита депутатът от левицата.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...