Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Емил Димитров: Перник няма да пие водата на София

Емил Димитров: Перник няма да пие водата на София

Емил Димитров: Перник няма да пие водата на София

Дър­жавата решава вод­ната криза в Пер­ник с помощта на София, стана ясно след спешна среща при премиера Бойко Борисов. Като изход от близо тримесеч­ната криза правител­с­т­вото пред­лага Пер­ник да получава вода от язовира “Бел­мекен“ през водоп­ренос­ната мрежа на столицата. За целта ще бъде пос­т­роен нов водоп­ровод и пом­пена стан­ция за 25 млн. лв. Премиерът Борисов и кметът на София Йор­данка Фан­дъкова увериха, че няма опас­ност за водос­наб­дяването на София и че това е един­с­т­веното въз­можно решение. Тех­нически решението изг­лежда така — вода от “Бел­мекен“ ще се пренасочва към язовир “Бели Искър“ над Самоков. Оттам — по сега същес­т­вуващия водоп­ровод — водата ще се влива във водоп­ренос­ната мрежа на София и чрез бай­пасен водоп­ровод, който тепърва ще се строи от Мало Бучино към пер­ниш­кия кв. “Изток“ водата ще дос­тига пер­ничани. Това, което е необ­ходимо на Пер­ник, за да няма криза, можем да го осигурим, без да влияем нито на водос­бора на „Софийска вода“, нито на деривациите на „Софийска вода“. Деривациите, които зах­ран­ват язовира „Бел­мекен“ за друга кас­када, могат да бъдат пренасоч­вани. От 1993 година, когато е изг­раден ревер­сив­ният тунел, до момента той е изпол­з­ван многок­ратно и с тес­това цел, с допъл­ване, с опрес­няване на вода. Тази сис­тема е много добре премис­лена. Този тунел е двупосочен, обясни за БНР минис­търът на окол­ната среда и водите Емил Димит­ров.

Трябва да се пести питей­ната вода, категоричен е минис­тър Димит­ров и добави, че не може да пълни каца без дъно. Относно водоп­ровода в Шумен той припомни, че през тези години са отк­рад­нати пом­пите, тръбите. В момента градът има сон­дажи и въз­мож­ност да се зах­рани самос­тоятелно, но няма инф­рас­т­рук­тура, предуп­реди още той. По оперативна прог­рама „Околна среда“ са осигурени сред­с­тва, за да може с по около 100 млн. за всяка област да се под­нови водоп­ренос­ната мрежа, пречис­т­вател­ните стан­ции, целият сек­тор. ВиК-тата са в тежко положение и нямат соб­с­т­вено съфинан­сиране, защото прог­рамата от ЕС е – даваме ви 80 млн., вие трябва да дадете 20 млн. от себе си, обясни Димит­ров. Този хол­динг с тези пари, които ще бъдат дадени, ще може да уреди съфинан­сирането, което не могат да си поз­волят повечето ВиК-ата. Тази струк­тура ще помогне на всички, обясни още минис­търът на окол­ната среда и водите.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...