Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Радев участва в откриването на ВВВУ “Георги Бенковски“ в Долна Митрополия

Президентът Радев участва в откриването на ВВВУ “Георги Бенковски“ в Долна Митрополия

Президентът Радев участва в откриването на ВВВУ “Георги Бенковски“ в Долна Митрополия

Там ще се провежда обучението на летателния състав за бъдещия многоцелеви изтребител

В Долна Мит­рополия официално беше отк­рито Вис­шето воен­новъз­душно училище “Георги Бен­ков­ски“, съобщи БНР.

На тър­жес­т­вената церемония президен­тът Румен Радев поз­д­рави кур­санти и преподаватели, а минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов връчи осветеното бойно знаме на вис­шия със­тав на авиацион­ното училище. Церемонията прик­лючи официално с връч­ване на бой­ното знаме на новото воен­новъз­душно училище „Георги Бен­ков­ски”. То бе въз­с­тановено след 18-годишно прекъс­ване. Досега то фун­к­ционираше като авиационен факул­тет към Национал­ния военен универ­ситет във Велико Тър­ново /НВУ/. Този чинов­нически акт едва ли е отчитал най-важното – че авиацията не е просто професия, а приз­вание, комен­тира Радев. Президен­тът и глав­нокоман­д­ващ въоръжените сили на Репуб­лика Бъл­гария беше пос­рещ­нат от начал­ника на ВВВУ “Георги Бен­ков­ски“ — бригаден генерал Юлиан Радойски.

В словото си дър­жав­ният глава заяви, че това е един дъл­гоочак­ван ден за всички, свър­зани с авиацията, ден, пос­ветен на бъдещето на авиацията нх. В този ден се слага край на една нес­п­равед­ливост — морален акт на въз­с­тановяване на гор­дия авиационен дух. Авиация се гради с дух, ум и сърце, каза още президен­тът Радев. Минис­търът на отб­раната спази традицията и при връч­ването на бой­ното знаме, заедно с начал­ника на училището забиха в дръж­ката два пирона, които олицет­воряват началото и ангажираност към този род войска. Решението за узаконяването му като самос­тоятелно учебно заведение е от 18 април 2019 г. и вече това е факт. Приемът на кур­санти във Военно-въздушното училище започва още през тази учебна 20202021 г. с ранен прием. Повече инфор­мация може да се види на страницата на най-новото висше училище у нас.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...