Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Радев участва в откриването на ВВВУ “Георги Бенковски“ в Долна Митрополия

Президентът Радев участва в откриването на ВВВУ “Георги Бенковски“ в Долна Митрополия

Президентът Радев участва в откриването на ВВВУ “Георги Бенковски“ в Долна Митрополия

Там ще се провежда обучението на летателния състав за бъдещия многоцелеви изтребител

В Долна Мит­рополия официално беше отк­рито Вис­шето воен­новъз­душно училище “Георги Бен­ков­ски“, съобщи БНР.

На тър­жес­т­вената церемония президен­тът Румен Радев поз­д­рави кур­санти и преподаватели, а минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов връчи осветеното бойно знаме на вис­шия със­тав на авиацион­ното училище. Церемонията прик­лючи официално с връч­ване на бой­ното знаме на новото воен­новъз­душно училище „Георги Бен­ков­ски”. То бе въз­с­тановено след 18-годишно прекъс­ване. Досега то фун­к­ционираше като авиационен факул­тет към Национал­ния военен универ­ситет във Велико Тър­ново /НВУ/. Този чинов­нически акт едва ли е отчитал най-важното – че авиацията не е просто професия, а приз­вание, комен­тира Радев. Президен­тът и глав­нокоман­д­ващ въоръжените сили на Репуб­лика Бъл­гария беше пос­рещ­нат от начал­ника на ВВВУ “Георги Бен­ков­ски“ — бригаден генерал Юлиан Радойски.

В словото си дър­жав­ният глава заяви, че това е един дъл­гоочак­ван ден за всички, свър­зани с авиацията, ден, пос­ветен на бъдещето на авиацията нх. В този ден се слага край на една нес­п­равед­ливост — морален акт на въз­с­тановяване на гор­дия авиационен дух. Авиация се гради с дух, ум и сърце, каза още президен­тът Радев. Минис­търът на отб­раната спази традицията и при връч­ването на бой­ното знаме, заедно с начал­ника на училището забиха в дръж­ката два пирона, които олицет­воряват началото и ангажираност към този род войска. Решението за узаконяването му като самос­тоятелно учебно заведение е от 18 април 2019 г. и вече това е факт. Приемът на кур­санти във Военно-въздушното училище започва още през тази учебна 20202021 г. с ранен прием. Повече инфор­мация може да се види на страницата на най-новото висше училище у нас.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...