Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП, АБВ и „Д-21” се обединиха за вота: Отговорността на властта не трябва да се размива

БСП, АБВ и „Д-21” се обединиха за вота: Отговорността на властта не трябва да се размива

БСП, АБВ и „Д-21” се обединиха за вота: Отговорността на властта не трябва да се размива

Проведохме много полезна среща с ПП АБВ. Намерихме под­к­репа за нашия вот и мотивите към него. Дадоха ни допъл­нителна инфор­мация, с която те раз­полагат по отношението на кризата в Пер­ник. Обединихме се около това, че отговор­ността не трябва да бъде раз­мивана“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков след кон­сул­тации с АБВ в пар­ламента. Зар­ков бе категоричен, че отговор­ността се носи от правител­с­т­вото и че тя е в след­с­т­вие на неадек­ватна политика в продъл­жение на години от правител­с­т­вата на Борисов.

Не трябва да оставяме този раз­говор в пар­ламента, а да тър­сим граж­дан­ска под­к­репа и енер­гия, защото за съжаление кризите, свър­зани с водата, въз­духа и бок­луците най-вероятно тепърва пред­с­тоят“, комен­тира още народ­ният пред­с­тавител от левицата. Той добави, че кон­сул­тациите продъл­жават с други пар­тии и политически движения, както и с всеки, който иска да доп­ринесе за намиране на решения.

БСП получи под­к­репа и от “Движение 21“ за вота на недоверие към правител­с­т­вото в областта на окол­ната среда и водите. “Имаме под­к­репата и на тази политическа сила“, обяви пред жур­налисти заместник-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков след кон­сул­тации с “Движение 21“ в пар­ламента. По думите му това е била поред­ната пол­зот­ворна среща. Той посочи, че от “Движение 21“ са под­к­репили инициативата на БСП и са оценили високо под­гот­вените мотиви. “С тях споделяме общо раз­биране, че не може да се очаква от това правител­с­тво, което докара чрез неком­петен­т­ността си тази криза, да я реши и да проведе необ­ходимите за страната ни реформи“, добави Крум Зар­ков. Заместник-председателят на “Движение 21“ Данаил Геор­гиев комен­тира, че са изразили още вед­нъж и пред БСП негатив­ната си оценка за управ­лението на ГЕРБ. По думите му, ГЕРБ управ­ляват неком­петен­тно и прокор­пуционно.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...