Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП-София: Искаме гаранции за водата на София, липсва достатъчно и убедителна информация

БСП-София: Искаме гаранции за водата на София, липсва достатъчно и убедителна информация

БСП за Бъл­гария“ в СОС  ще вземе своето окон­чателно решение за осигуряване на вода за Пер­ник през водоп­ровод­ната мрежа на София, когато получи дос­татъчно инфор­мация и отговори на кон­к­ретни въп­роси, от които да бъдем убедени, че решавайки един изк­лючително тежък проб­лем в Пер­ник, няма да стане причина за въз­ник­ването на друг, който да засегне интересите на столичани. В този смисъл, смятаме че зак­линанията и обещанията не са дос­татъчни, не вър­шат работа, затова искаме гаран­ции за водата на София, както и че от заседанията на пос­тоян­ната комисия по инженер­ната инф­рас­т­рук­тура, както и от тези на останалите комисии, ще получим дос­татъчно и убедителна инфор­мация по пос­тавените въп­роси, която към момента лип­сва“, каза Милка Хрис­това, зам.- пред­седател на СОС, замес­т­ник– пред­седател на БСП-София и член на ИБ на БСП пред БНР.  Тя допълни, че от левицата раз­бират нуж­дата от спешни мерки за решаване на въз­ник­налата хуманитарна криза, но допълни, че подобни отговорни решения не трябва да се взимат само с емпатия и емоции, а и с нуж­ните екс­пер­тни уверения и инфор­мация, че пред­ложените мерки са безопасни и ефек­тивни. “Трябва да бъдем изк­лючително внимателни– решавайки един проб­лем, да не съз­дадем друг. Важен е и финан­совият аспект тук. Става ясно, че основ­ната отговор­ност по провеж­дането на водата и осигуряването на нуж­ното водоподаване ще бъде реализирано от кон­цeсионера Софийска вода. До момента обаче нямаме надеж­дна инфор­мация относно механизма, по който ще се отчитат тези допъл­нителни раз­ходи и гаран­ции дали това няма да се отрази на и без друго високите сметки на столичани, за так­сите, които те плащат за водоподаването и изпол­з­ването към Софийска вода“, изказа своите притес­нения Хрис­това.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...