Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП внесе четвъртия вот на недоверие към кабинета „Борисов – 3”

БСП внесе четвъртия вот на недоверие към кабинета „Борисов – 3”

БСП внесе четвъртия вот на недоверие към кабинета „Борисов – 3”

Темата е „Провал в политиката на околната среда и водите“, мотивите са над 40 страници, заяви Корнелия Нинова

БСП внесе чет­вър­тия вот на недоверие срещу правител­с­т­вото на “Борисов – 3”, предаде Аген­ция „Фокус“. Вотът бе внесен в деловод­с­т­вото на Народ­ното съб­рание от лидера на БСП Кор­нелия Нинова, зам.-председателите на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков, Георги Свилен­ски и Христо Проданов и от зам.-председателя на Комисията по околна среда и води и член на Изпъл­нител­ното бюро Манол Генов.

Недоверието към третото правител­с­тво на Бойко Борисов е на тема „Провал в политиката на окол­ната среда и водите“. Сред мотивите на социалис­тите са кризата с водата в Пер­ник и мръс­ният въз­дух.

Това ще е чет­вър­тият вот на недоверие на опозицията срещу кабинета „Борисов“ 3. Предиш­ните бяха на тема: провал в бор­бата с коруп­цията, здравеопаз­ване и сигур­ност и не успяха да минат. Вотът на недоверие вече има своята роля — искаме промяната чрез свалянето на кабинета и да изг­радим алтер­нативата. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на брифинг в Народ­ното съб­рание.

Внесохме 40 страници мотиви за вот на недоверие към правител­с­т­вото на Борисов – провал в областта на политиката по екология и околна среда. Вие ще видите мотивите под­роб­нос­тите, след малщо ще бъдат пуб­лични. Няма по-силни мотиви от фак­тите, а те са, че половин милион бъл­гари са на режим на вода и има сериозна опас­ност това число да расте. Дишаме един от най-мръсния въз­дух в Европа, а Бъл­гария е превър­ната в сметище за бок­луци не само от Европа, но и от третия свят. Всеки ден изник­ват нови и нови факти за такива бок­луци, внесени в Бъл­гария за изгаряне. Вотът на недоверие вече има своята роля. Сигурни сме, че ако не бяхме го внеси и не бяхме така пос­тавили темата, много от нещата, които пос­лед­ваха нямаше да се случат. Да, взеха се мерки, но те са временни, палеативни и пред­с­тав­ляват гасене на пожари за намаляване на общес­т­веното нап­режение. Тези мерки не решават сис­тем­ния проб­лем. Ако се намери вариант да се осигури вода за Пер­ник, то питаме управ­ляващите какво точно ще се случи с Шумен и как ще напълтя язовир „Тича““, попита още Нинова.

Според нея проб­лемът е сис­тема, а не да се реши една криза в Пер­ник.

По отношение на бок­луците, много се със­редоточи вниманието за бок­луците от Италия“, каза Нинова и обърна внимание на вноса на бок­луци от трети страни.

За кратко време от около месец напос­ледък правител­с­т­вото на Борисов получи три европейски наказания. За пръв път може би от своите приятели в Европа бъл­гар­с­кото правител­с­тво получава такива удари. Бъл­гария е осъдена вече в съда за замър­сения въз­дух при това проб­лемът е стар. Гледа се в Европа и съда още от 2017 г. Жал­кото е, че някои от горенето на бок­луците и замър­сяването на въз­духа изкарва смър­тоносни пари. Когато бъдат наложени сан­к­ции за това, този бъл­гар­ски народ ще плати от джоба си за това“, допълни Нинова.

Тя обърна внимание, че ЕК започва да се занимава с въп­роси за лекар­с­т­вата и защо в час­т­ните бол­ници са продавани на много по-висока цена. „Третият гор­достта на Борисов – връщането на парите за автомагис­т­рала „Струма“, обясни Нинова. Тя посочи, че провалът на правител­с­товто е не само вът­решен, а и вън­шен.

Обръщам се към всички, които искат промяна, свалянето на това правител­с­тво и промяна на модела на управ­ление – нека се обединим, защото има теми, които са над нас. Чист въз­дух, чиста вода, чиста храна са теми, които могат да ни обединяват. Сега е момен­тът не само да искаме промяната чрез свалянето на кабинета и да изг­радим алтер­нативата. Една цялос­тна визия за раз­витие на зелена икономика, зелени градове и кон­к­ретни мерки по всяка от трите области. Причините за всички тези проб­леми са едни и същи – без­хаберие, безот­говор­ност и коруп­ция. Това може да се промени и то минава през смяна на кабинета „Борисов“ и на този модел на управ­ление“, каза още Кор­нелия Нинова.

Според нея още един от резул­татите на вота е да се знае ясно кой иска смяна на управ­лението и кой изпол­зва ситуацията за лични и пар­тийни облаги на гърба на продъл­жаващия геноцид.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...