Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Докато Борисов е на власт държавата няма да е на мястото си

Социалист: Докато Борисов е на власт държавата няма да е на мястото си

Социалист: Докато Борисов е на власт държавата няма да е на мястото си

Причината за кризата с водата, въз­духа и бок­лука е нис­ката ком­петен­т­ност, коруп­цията и лип­сата на  кон­т­рол. Това е така, защото лип­сва дър­жава. Докато Борисов е на власт, това ще продъл­жава да е така”. Това заяви зам.-председател на ПГБСП за Бъл­гария“ Христо Проданов пред БНТ.Той обясни, че вотът на недоверие е изпъл­нил своята мисия, защото ако не е бил внесен, е нямало да бъдат взети никакви мерки за справяне с кризата. Проданов комен­тира, че съз­даването на ВиК хол­динг е неясна мярка, защото  много от ВиК дружес­т­вата не могат да бъдат включени в това пред­п­риятие, защото са изцяло общин­ска соб­с­т­веност или са на кон­цесия, както Софийска вода. „За какво ще се изпол­зва този милиард? Защо точно 1 милиард? Това е пожар­никар­ска мярка, която се прави, за да потули кризата”, каза социалис­тът. Той каза, че това дейс­т­вие прилича много на съз­даването на дър­жав­ното пред­п­риятие за стопанис­ване на язовирите през 2016г. : „Дър­жавата отпусна 500 млн. лева за ремонт и под­дръжка на язовирите, но досега няма инфор­мация дори за 1 нап­равена язовирна стена. Отп­равих пис­мен въп­рос към минис­търа на икономиката, за да стане ясно какво се нап­рави с тези пари.Той  обеща, че ще изп­рати точен раз­чет как са израз­ход­вани. Още чакам този раз­чет, а вече минаха 5 месеца. Сега питаме къде са тези 500 милиона, след няколко години може да питаме къде е този 1 милиард”. Проданов комен­тира, че проб­лемът не е в един министър,а в  човека, който коор­динира всички минис­три  -  министър-председателя. „Кол­кото  минис­три да се сменят, проб­лемите остават – нужна е оставка на цялото правител­с­тво. Нужна е политическа воля за справяне с кризата. ГЕРБ нямат воля за справяне с която и да е криза. Но за сметка на това си имат „Воля”, която да ги крепи в пар­ламента”, каза Христо Проданов. Относно поканата на БСП към всички хид­роин­женери и екс­перти, пос­т­роили язовирите на Бъл­гария, за екс­пер­тен раз­говор, социалис­тът под­черта, че специалис­тите  са тези, които могат да помог­нат за решаването на един или друг проб­лем и затова ще поис­кат тях­ното мнение.” Когато водещото в дадена дей­ност са краж­бите, тогава екс­пер­тите пречат. Кой сметна, че 13 км трасе струва 25 млн. лева? Това са 2 хиляди лева на линеен метър за пос­тавяне на тръба. Смет­ката я плащаме всички ние”, заяви Христо Проданов. Той припомни, че е нужно е да се ремон­тира стената на язовир „Нови Искър”, за да се изпълни идеята оттам да пос­тъпва вода за Пер­ник, защото има опас­ност стената да не издържи.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...