Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стойнев: Хората страдат заради жаждата на ГЕРБ за власт

Стойнев: Хората страдат заради жаждата на ГЕРБ за власт

Стойнев: Хората страдат заради жаждата на ГЕРБ за власт

Постоянно живеем в кризи – лятото беше чумата, сега водата. Това вече не е политическа криза, а системна криза, заяви социалистът

Тази криза не се дължи на природно бед­с­т­вие, а на политическо без­хаберие и желанието на политиците от ГЕРБ да прик­рият тази криза, защото има избори“. Това каза Драгомир Стой­нев, зам.-председател на ПГБСП за Бъл­гария“, пред БНТ. „Нека се пос­тавим на мяс­тото на тези хора – в 21 век, какви зат­руд­нения имат, риск от епидемии– заради това, че от ГЕРБ  решиха да не каз­ват на пер­ничани, че има проб­лем и че трябва да има режим. Защо – защото има избори и те трябва да останат във властта и да се въз­п­роиз­ведат“, продължи той. Според него освен политическо съг­ласие за вината на ГЕРБ, има и общес­т­вено съг­ласие.

Пос­тоянно живеем в кризи – лятото беше чумата, сега водата. Това вече не е политическа криза, а сис­темна криза“, каза още Стой­нев.

Той отбеляза, че живеем в дър­жава, в която управ­ляващите не знаят какво се случва. „Те не знаят, че пред­с­тои водна криза в Пер­ник. Не знаят, че даден ТЕЦ гори бок­луци без раз­решително. Те не знаят, че във водоп­ровод­ната мрежа на Свищов се полагат тръби, които са за напояване, а не ВиК тръби. Те не знаят, че един биз­нес­мен в продъл­жение на 4 години не си плаща данъците и в хаз­ната лип­с­ват 210 млн. За какво са ни нужни тогава тези управ­ляващи, когато те вър­вят след събитията?“, попита зам.-председателят на пар­ламен­тар­ната група на БСП.

Той припомни, че в този ман­дат на пар­ламента е  започ­нал с вот на недоверие на тема коруп­ция. „Вчера излязоха данни, които пот­вър­ж­дават, че Бъл­гария остава на първо място по коруп­ция. Вторият вот на недоверие беше на тема здравеопаз­ване – управителят на НЗОК съобщи, че има организирана схема за източ­ване на Здрав­ната каса. След­ващият вот – на тема вът­решен ред и сигур­ност. Всяка вечер по новините сме свидетели на жес­токи криминални хроники. Сега окол­ната среда е тема номер 1 и ГЕРБ не правят абсолютно нищо в тази сфера“, посочи Драгомир Стой­нев.

Според социалиста видимите резул­тати от управ­лението на ГЕРБ са Пер­ник и язовир „Студена“. Той е на мнение, че за да няма още подобни случаи, това правител­с­тво трябва да подаде оставка. „Досега те не са изкарали док­рай нито един ман­дат и са готови на всичко да изкарат този. Но заради това страдат хората и ние считаме, че не може да се продъл­жава да се управ­лява по този начин“, заяви Стой­нев.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...